Leuke en nuttige links

Andere e-mail adressen en websites die voor u interessant kunnen zijn

Streektaalfunctionarissen in Limburg:

Ton van de Wijngaard (part-time),
e-mail/e-pos: tonvdwijngaard@hklimburg.nl

Mieke Steegs (part-time),
e-mail/e-pos: msteegs@hklimburg.nl Limburgse dialecten

In zeer informatieve site in het Limburgs en Nederlands over het Limburgs (spreken, lezen, schrijven e.d.) en interessante activiteiten (muziek, theater, lezen, enz.)

Kengkee.nl
Een aanrader, hier is alles te vinden over het Maastrichts en de Maastrichtse cultuur. Fris en informatief.

Limburgse auteur Wim Heijmans
Als columnist schreef hij voor Limburg-On-Line en de uitgeverij Zwijsen, Tilburg. Sinds 1993 is hij als vertaler en bewerker van toneelstukken verbonden aan het Volkstoneel in Kerkrade. In de loop van 2004 is zijn verzameld werk uitgekomen onder de titel "Uvver klone, sjteremeëdjer en anger lü".

Streektaal: Limburgse onderdeel van de site
http://streektaal.cjb.net - Deze website richt zich op de 'andere' autochtone talen van Nederland. Naast het Nederlands zijn er in Nederland namelijk nog drie talen die worden erkend. In Nederland zijn de erkende streektalen: Fries, Limburgs en Nedersaksisch.

Krink Valkeberg
Overigens...niet alleen Veldeke Limburg is op internet te vinden, er zijn ook Veldeke-kringen met een eigen website.

Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)
Het LGOG, dat nu ruim 3000 leden telt, wil de kennis van de geschiedenis en oudheidkunde van Limburg bevorderen èn uitdragen.

Limburgs Volkskunde Genootschap (LVG)
Via de website van het Limburgs Volkskunde Genootschap in Belgisch Limburg worden oude en nieuwe aspecten van onze volkscultuur verzameld, verklaard en verspreid.

Regionale Woordenboeken (REWO): Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD)
REWO, de site over regionale woordenboeken, waaronder het WLD. Het WLD werd aan de K.U.Nijmegen in 1961 opgestart. Het inventariseert de dialectwoordenschat van de Belgische en Nederlandse provincie Limburg en van het van oudsher Germaanstalige noordoosten van de Belgische provincie Luik. Op deze site veel informatie en links m.b.t. dialecten.

Limburgs Museum
In 1994 ontstond uit het vroegere Goltziusmuseum en het Limburgs Volkskundig Centrum het Limburgs Museum. Het Limburgs Museum, gevestigd te Venlo, richt zich op een breed publiek. Vaste presentaties en wisselende tentoonstellingen vertellen het verhaal van de mensen die woonden en wonen op het grondgebied van de huidige provincie Limburg en de aangrenzende regio's, van groepen prehistorische voedselverzamelaars tot de moderne mens in onze multiculturele samen- leving. Daarnaast organiseert het Limburgs Museum demonstraties, lezingen, filmvoorstellingen, congressen, onderwijsprojecten, themadagen, uitvoeringen en kinderactiviteiten.

Belgisch Limburg
Nederlands Limburg
De beide Limburgen.

Uitgeverij TIC
Oetgaeverie TIC guuëf geregeld beuk in 't Limburgs oet. Wilt ge 's waat in 't Limburgs laeze? Det is gemekkeliker as geej dink, kiek dan 's op dees website.

Els Diederen
Veel interessants, ook over het 'Valkebergs'.

Annie van Gansewinkel
Website van schrijfster Annie van Gansewinkel, die ook publiceert in het 'Wieërts' (Weerts).

Limburgse top 100
In Limburg wordt veel gemusiceerd en gezongen. Dat zingen gebeurt ook heel veel in het Limburgs. Op de website van de bekende Limburgse zanger Gé Reinders vindt u ook "de Limbo Top 100".

Limburgs Landschap
Over erfgoed gesproken…De Stichting het Limburgs Landschap is al sinds 1931 actief met het beschermen van natuurgebieden in Limburg.