Besjtuur

Name en adresse van besjtuursleje van de Krink Remunj

Korrespendensieadres: Zonnedauwhof 6, 6043 KE Remunj Tel. 0475 - 328484

Rabobank: NL18RABO013 12 28 897

 

Remunj, 7 meert 2014.

 

Aan: de leje van de Veldeke-Krink Remunj

 

Beste miense,

 

Eur besjtuur neudig uch oet veur 't biewone van Veldeke’s Halfvastesjpektakel 14e editie

aoterdaag 29 meert 2014 óm 20.00 oer

in kefee-zaal "Aad Remunj"

Herkenbosscherweg 10, 6045 AR Remunj

 

Veur uch versjiene dan op de buun:

 

In de buut Jan Geraedts en Jan Reinders

optraejes oet versjillende Bóntje Aovende van Remunj en ómsjtreke

meziek van o.a. Op Good Gelök

   

Prizzentatie: Marc Breugelmans

en nog v ä ö l meer

 

Geer kint veur de pries van € 5,00 per sjtök antreekaertjes (€ 7,00 vrieje verkoup) besjtelle. Besjtel en betaal estebleef zo flot meugelik. Dan waere uch de kaarte ouch sjnel toegesjik.

 

Names ’t besjtuur,

 

A. Huiskens.