Nieuws

Algemene Leden Vergadering Veldeke Limburg bij elkaar in Roermond

Voor het eerste sinds lange tijd konden de vertegenwoordigers van de lokale Veldekekringen weer eens in persoon bij elkaar komen in plaats van via het computerscherm te moeten vergaderen. De halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering vond deze keer plaats in de Oranjerie in Roermond. Het was een bijzondere vergadering omdat in een keer afscheid werd genomen […]

Lees meer→

Veldeke Jaarboek 2021 gepresenteerd

Op woensdag 18 mei 2022 is het Jaarboek van Veldeke Limburg gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de Kopermolen in Vaals. De nieuwe Veldeke voorzitter Reg van Loo opende en sloot de vergadering met de verzekering dat Veldeke er alles aan zal doen om op provinciaal en lokaal niveau de Limburgse taal in ere te houden. […]

Lees meer→

Reg van Loo nieuwe voorzitter van Veldeke Limburg

De Algemene Leden Vergadering van Veldeke Limburg heeft op donderdag 12 mei 2022 Reg van Loo bij acclamatie verkozen tot haar nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee Christine van Basten op die na 4 jaar de voorzittershamer overdroeg. Reg van Loo komt uit Eys en dat ligt op de grens tussen waar ripuarisch Limburgs gesproken wordt, […]

Lees meer→

Troeësbóch: Kerkraadse teksten voor begrafenissen en crematies

Toen vorig jaar dialectdichteres Marloes Lammers-Hoekstra bij de St LiLiLi het idee dropte om een boek te maken met Kerkraadse teksten voor gebruik bij begrafenissen, crematies of andere afscheidsdiensten, was de Stichting LiLiLi daarvoor meteen te porren. Maar het zou alleen realiseerbaar zijn als veel Kerkraadse schrijvers aan het project zouden willen meedoen én als […]

Lees meer→

Veel animo bij Statenleden voor Hoes veur ’t Limburgs

Op vrijdag 15 april hebben vertegenwoordigers van Veldeke Limburg, de Raod veur ’t Limburgs, Levende Talen Limburgs, Cubiss en het Huis voor de Kunsten een 11-tal leden van Provinciale Staten bijgepraat over hun voorstel voor de oprichting van een Hoes veur ’t Limburgs: een fysieke plek waar iedereen die iets wil weten over of iets […]

Lees meer→

Declamatiewedstrijd Tegelen

Het was al weer drie jaren geleden dat de Tegelse declamatiewedstrijd – toen nog in ’t Zaelke – had plaatsgevonden. Eindelijk was het weer zover. Op Goede Vrijdag 15 april 2022 kwamen heel veel kinderen, broetjes, zusjes, ouders, opa’s, oma’s, schrijvers en leerkrachten samen in de vernieuwde Harmoniezaal in Tegelen. Wat hebben we genoten van […]

Lees meer→

De Provincie praat verder over de Limburgse taal

Op vrijdag 11 maart heeft Esther van Loo (Veldeke Heerlen en Levende Talen Limburgs) de Statencommissie Cultuur en Samenleving van de Provincie Limburg bijgepraat over de wensen van de Limburgse streektaalorganisaties voor de nabije toekomst. Ze heeft daarbij het belang onderstreept van het wegnemen van de kennisachterstand over de meerwaarde van meertaligheid en het verduurzamen […]

Lees meer→