Algemene Leden Vergadering Veldeke Limburg

24 november 2022

Op 24 november aanstaande staat de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Veldeke Limburg weer op de agenda. Dan vergaderen het provinciaal bestuur en 2 afgevaardigden per lokale kring over de activiteiten die recentelijk hebben plaatsgevonden en die nog in de pijplijn zitten.

Een van de zaken die zeker aan de orde zal komen zijn de ontwikkelingen rond het Hoes veur ’t Limburgs, een initiatief van Veldeke en andere streektaalorganisaties waarvoor de provincie recentelijk een structurele subsidie heeft toegekend. En ook zullen de geplande activiteiten rond de Dag van de Moedertaal op 21 februari van volgend jaar besproken worden.