Archief

Archief

Hieronder vindt u het Archief van verschillende onderdelen van deze website.

 • Columns
  Een overzicht van diverse columnisten die voor de website van Veldeke Limburg schrijven. Ondermeer: Leonie Cornips, Wim Kuipers, Yuri Michielsen e.a.
 • Interviews
  Veldeke Limburgs publiceert in zijn Nuutsbreef regelmatig interviews met bekende en minder bekende Limburgers die om de een of andere reden in het nieuws zijn of anderszins de moeite van een gesprek waard. Hier vindt u een overzicht.
 • Archief tijdschrift ‘Veldeke’
  Van 1926 t/m 2006 verscheen een keer of zes per jaar ons verenigingsblad ‘Veldeke’. Wij hebben de complete inventaris van al die nummers (auteurs, artikelen, jaargang, genre enz.) in een overzichtelijke tabel bij elkaar gezet. U kunt hier elk artikel opzoeken dat ooit in ‘Veldeke’ verschenen is. Om dat artikel ook te kunnen lezen dient u echter naar ons fysieke archief te gaan, dat is ondergebracht in het Stadsarchief van Roermond.
 • Schrijverspodium
  Hier vindt u teksten van gedichten en prozastukken die dialectschrijvers in de loop der tijd naar Veldeke hebben gestuurd. Die teksten zijn allemaal in het ene of andere limburgse dialect geschreven. Omdat het daarbij vaak om typisch Limburgse uitdrukkingen en zegswijzen gaat, is daar geen Nederlandse vertaling van. Dat zou afbreuk doen aan het origineel.
 • Veldgewas
  De Werkgroep Veldgewas produceert gedichten, opiniestukken, columns en zo voort, waarbij het Limburgs dialect altijd centraal staat, hetzij als uitdrukkingswijze hetzij als onderwerp van reflectie of studie. Ook deze teksten zijn merendeels in de Limburgse taal gesteld en dus moeilijk te vertalen zonder ze tekort te doen. Dat doen we dus ook niet.
 • Nieuwsbrieven
  Veldeke Limburg gaf tot eind 2016 twee keer per jaar een gedrukte Nieuwsbrief uit. Van af 2017 zijn we overgestapt op digitaal nieuws. Maar een paar jaargangen van de gedrukte Nieuwsbrief uit het recente verleden kunt u hier als Pdf-bestand terugvinden. Al was het maar om erachter te komen dat niets zo snel vergaat als nieuws.
 • Jaarboeken
  Een andere traditie van Veldeke Limburg is de uitgave van het Jaarboek, waarin allerlei bijdragen staan afgedrukt van zowel wetenschappelijke, historische als literaire aard. Vanaf 2017 worden de Jaarboeken ook gedigitaliseerd maar omdat veel leden de gedrukte versie toch niet wilden missen, wordt het ook nog op mooi glanzend papier gedrukt voor wie het in zijn boekenkast wil hebben.
 • Lidioom
  Een rubriek van Wim Kuipers voor Veldeke Limburg over het eigene van de Limburgse taal. Over aparte woorden en uitdrukkingen en de manier waarop die gebruikt worden.
 • Niknekskes
  Een nieuwe rubriek van Wim Kuipers waarin hij een literaire reis door de provincie maakt en de bijzondere Limburgse woorden die hij tegenkomt voorziet van een Nederlandse toelichting