De taal van kerk en geloof

Het katholieke zuiden

Limburg is van oudsher een katholieke provincie en dat blijkt uit de vele religieuze teksten die in het dialect zijn geschreven en overgeleverd. Maar waar vroeger het dagelijks leven doordesemd was met kerkelijke rituelen heeft de secularisering ook in Limburg van zich doen spreken. Was het katholieke geloof vroeger een belangrijk onderdeel van de Limburgse identiteit, nu speelt dat nog maar een marginale rol. Maar in veel zaken die Limburgers als behorend tot hun ‘volksaard’  beschouwen en evenzeer in de stereotypering waarmee niet-Limburgers onze provincie benaderen, klinken nog residuen van het verschil tussen het katholieke Zuiden en het protestantse Holland.

Religieuze teksten

We hebben een overzicht gemaakt van diverse kerkelijke of religieuze dialect-teksten die het jaar rond  gebruikelijk waren bij de diverse feestdagen en rituele gebeurtenissen. We concentreren ons daarbij op teksten van versjes, liedjes of wensen die men bij gelegenheid onder elkaar bezigde. We hebben een aantal voorbeelden verzameld. Zo zijn er tal van kerstliedjes in het Limburgs bekend. Ook bij andere kerkelijke feestdagen of bij kerkelijke plechtigheden als doop, communie en huwelijk werden en worden teksten in het Limburgs gebezigd.

Er zijn verschillende boeken en uitgaven in het dialect waarin dergelijke teksten verzameld zijn maar die zijn helaas lang niet allemaal meer verkrijgbaar. Wel nog verkrijgbaar is een boek dat Veldeke Limburg in 2014 heeft uitgegeven met ‘Lèste wäörd’, teksten in het Limburgs bij begrafenis en crematie; kijk in onze webwinkel.