Over Veldeke

Over Veldeke

Voor de Limburgse taal

Veldeke Limburg is de provinciale koepel van 10 lokale kringen die over de hele provincie verspreid zijn. Elk van die kringen spant zich in om binnen zijn eigen stad of regio het plaatselijk dialect op de kaart te zetten. Dat doen ze door allerlei activiteiten te ontplooien, zoals dialect-cursussen, voorstellingen met cabaret of revue, excursies of wandelingen, dialect-avonden met sprekers of artiesten, het uitgeven van boeken in het dialect enzovoort. Iedere kring heeft ook een eigen website die u kunt bezoeken voor meer informatie over wat zich in uw omgeving op dialectgebied afspeelt.

10 Lokale Veldeke-kringen

Veldeke Limburg faciliteert de lokale kringen door ondersteuning te geven op het gebied van taal, communicatie en financiën. Dat doen we onder meer door het uitgeven van een nieuwsbrief, die minstens 4 keer per jaar verschijnt, door het publiceren van het Jaarboek, waarin de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot ons dialect worden bijgehouden. Veldeke Limburg presenteert zich ook door via krant, radio en televisie aandacht te vragen voor de Limburgse taal en wij vertegenwoordigen onze kringen bij de politiek van provincie en gemeenten als het erom gaat het belang van die dialecten te behartigen.

Lid worden

Als u lid wordt van Veldeke krijgt u alle informatie toegestuurd, zowel van Veldeke Limburg als van de lokale kring van uw woonplaats. Ook kunt u boeken en andere publicaties van Veldeke met korting kopen in onze webwinkel. Over de activiteiten die door de lokale kring van uw woonplaats worden (zoals cursussen, bijeenkomsten) wordt u door de kring zelf geïnformeerd. Ook bieden de kringen u genoeg mogelijkheden om zelf actief te zijn bij het bevorderen van de Limburgse taal (enkel wanneer u dat zelf wilt natuurlijk). De basiskosten voor het lidmaatschap bedragen € 20,- per jaar. Sommige kringen hanteren een opslag van ten hoogste € 10,- (kijk voor een overzicht van de lokale opslagen). Klik voor een inschrijfformulier of neem voor meer informatie contact op met Veldeke Limburg.