Lesbrieven

Sinds 2007 geeft Veldeke regelmatige zogenaamde Lesbrieven uit in de Limburgse streektaal. Dat zijn mini-boekjes die een bepaald thema behandelen voor leerlingen van de hoogste klassen van de basisschool (11 à 12 jarigen). Meestal zijn dat thema’s die te maken hebben met de Limburgse historie en volkscultuur. Die Lesbrieven worden samengesteld in samenwerking met een van de lokale Veldekekringen en zijn gesteld in het plaatselijke dialect van die Kring.

De Lesbrieven zijn bedoeld om gebruikt te worden in het onderwijs. Alle Limburgse scholen krijgen een exemplaar ter inzage toegestuurd en kunnen naar aanleiding daarvan meer exemplaren bestellen om uit te delen aan de leerlingen of te bewaren in het documentatiecentrum. Op die manier hopen we de streektaal weer onderdeel te maken van het lesprogramma waaruit het lange tijd – vaak om oneigenlijke redenen – is geweerd. De medewerking van docenten die zelf nog dialect spreken is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Maar Veldeke kan desgewenst ook assistentie verlenen in de lessen.

Voorbeelden van Lesbrieven uit het verleden zijn:

In 2007 Veldekekring Echt de Lesbrief: Sint Maerte (Sint Maarten) – in het Echs
In 2008 Veldekekring Sittard de Lesbrief: Kirmes (Kermis) – in het Sittards
In 2009 Veldekekring Venlo de Lesbrief: De Schötterie (De schutterij) – in het Venloos
In 2010 Veldekekring Heerlen de Lesbrief d’r Weg (de weg) – in het Heerlens
In 2011 Veldekekring Valkenberg de Lesbrief Mergel – in het Valkenburgs
In 2013 Veldekekring Roermond de Lesbrief Vastelaovend (Carnaval)
In 2015 Veldekekring Venray de Lesbrief De Pieël (de Peel) – in het Nederlands
In 2016 Veldekekring Valkenburg de Lesbrief In Limburg zit meziek – in het Nederlands  

De onderstreepte titels zijn hier als PDF te downloaden. Voor zover nog voorradig zijn de lesbrieven in gedrukte vorm te bestellen via onze webwinkel.