Veldeke Limburg als ANBI

De Vereniging Veldeke Limburg (opgericht in 1926) heeft de officiële status van “Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling”(Culturele ANBI). Dit betekent dat schenkingen aan Veldeke Limburg u fiscaal voordeel bieden. Het bedrag dat u schenkt mag u 1,25 keer als gift aftrekken bij uw belastingaangifte. Hieronder staan in het kort de gegevens over onze vereniging.

Doelstelling en missie

Dialectvereniging Veldeke Limburg heeft als doel het spreken, lezen en schrijven van de Limburgse taal te bevorderen. Dat doen we omdat we vinden dat de Limburgse taal en cultuur een bijzondere waarde hebben voor de inwoners van deze provincie en daarom behouden moet blijven. We informeren iedereen die daar interesse in heeft over wat zich afspeelt op het gebied van de Limburgse dialecten en volkscultuur tweetalig (Limburgs én Nederlands) via onze website www.veldeke.net, via onze Nuutsbreef en via social media als Facebook en Twitter.

Contactgegevens

Bezoekadres: Huis voor de Kunsten Limburg, Steegstraat 5, 6041 EA, Roermond
Correspondentieadres: Postbus 203, 6040 AE, Roermond
Fiscaal nummer: 812566725
E-mailadres: redactie@veldeke.net
Website: www.veldeke.net

Bestuur

Het Provinciaal bestuur van Veldeke Limburg bestaat momenteel uit de volgende personen:

·         Christine van Basten, voorzitter
·         Lei Heijenrath, vice voorzitter
·         Ron de Louw, secretaris
·         Pieter Ebus, penningmeester
·         Henk Buskes, lid
·         Riky Simons-Julicher, lid
·         Har Sniekers, lid
·         Bèr Brounts, lid
·         Peter Klein, lid

Beloningsbeleid

Veldeke Limburg is een 100% vrijwilligersorganisatie. Alle bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.

Jaarverslag

Het meest recente Jaarverslag over 2017 kunt u hier inzien.

Financieel verslag

Het meeste recente Financiële Jaarverslag over 2017 kunt u hier inzien.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de mogelijkheden van voordelig schenken of nalaten aan onze vereniging, kunt u contact opnemen met onze penningmeester Pieter Ebus, e-mailadres: p.ebus@planet.nl