Volkscultuur

Volkscultuur

Limburg is een provincie vol tradities. En zoals dat hoort zijn er ook een heleboel verenigingen en organisaties die zich met die tradities bezighouden, ofwel door er actief invulling aan te geven ofwel om er allerlei studies naar te verrichten. Veldeke is van oorsprong een vereniging die zich met taal bezig houdt. Maar omdat de grens tussen taal en cultuur vaak moeilijk is aan te geven, is de volkscultuur ook altijd een interessegebied geweest. Vanaf 2005 heeft Veldeke een commissie die zich specifiek op de volkscultuur richt.

De volkskunde heeft de naam zich vooral op het verleden te richten en daarvan een vaak al te romantisch ideaalbeeld te schilderen. Veldeke beschouwt volkscultuur als een verschijnsel dat voortdurend in ontwikkeling is. Hoe belangrijk het ook kan zijn culturele gebruiken en gewoontes uit het verleden voor vergetelheid te behoeden, minstens even belangrijk is het te bezien waaruit de huidige volkscultuur bestaat en hoe die kan worden beschreven en belicht. De taal van internet is met andere woorden van even groot cultureel belang als de sagen en legendes die onze voorouders hebben overgeleverd.

Veldeke besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de talige aspecten van de volkscultuur, dus aan de teksten van liedjes, van recepten, van carnaval, van religieuze rituelen, van spreekwoorden en gezegdes en zo voort. Voor het overige verwijzen we vanuit deze website graag naar al die andere instanties die zich met volkscultuur bezig houden en waarmee Veldeke vaak op allerlei terreinen samenwerkt, zoals verenigingen die zich toeleggen op heemkunde, op carnaval, op folklore, de schutterijen en harmonieën en wat dies meer zij.