Veldeke missie

Al bijna 100 jaar op de bres voor de Limburgse taal

Dialectvereniging Veldeke behartigt al bijna 100 jaar het belang van de Limburgse taal. Veldeke is opgericht in 1926 in Maastricht, uit zorg voor het voortbestaan van die taal. De vrees bestond toen al dat het Limburgs zou verdwijnen onder druk van het Nederlands, dat dominant aanwezig was in het onderwijs en in de officiële ambten. Nu, 90 jaar later, bestaat het Limburgs nog, maar het gevaar van opgeslokt te worden door andere talene (Nederlands, Engels) bestaat nog steeds. Om de Limburgse taal te bewaren moet ook nu nog moeite gedaan worden. Veldeke zet zich daar met alle mogelijke middelen voor in. Dat is onze Veldeke missie: behouden en bevorderen van de Limburgse taal. En omdat onze taal onlosmakelijk verbonden is met de cultuur waarin ze gedijt, rekenen we ook de Limburgse volkscultuur tot ons aandachtsgebied.

Taal verbindt

Waarom vinden wij het belangrijk dat het Limburgs behouden blijft? Op de eerste plaats omdat het zo’n mooie taal is, een taal met een grote rijkdom aan eigen klanken en uitdrukkingen. Op de tweede plaats omdat het Limburgs zo’n rijke historie heeft met prachtige teksten van gedichten, proza en liedjes, waarvan het zonde zou zijn als die verloren ging. En niet in de minste plaats omdat de Limburgse taal een belangrijk element is van de identiteit van de mensen die in Limburg wonen en leven. In een wereld die steeds globaler wordt is het hebben van een eigen taal en cultuur een manier waarop men zich kan onderscheiden van de rest van de wereld. Niet om daarmee een muur te bouwen waarachter we ons kunnen terugtrekken maar juist om die eigenheid te gebruiken als verbinding, om ons te presenteren,  zowel binnen als buiten de provincie. Ook dat is onderdeel van onze missie: taal moet verbinden en niet uitsluiten.