Samenwerking

Veldeke Limburg is een netwerkorganisatie. Dat wil zeggen dat we ons toeleggen op samenwerking met tal van andere organisaties die zich in Limburg en daarbuiten bezig houden met taal en volkscultuur. Zo werken we nauw samen met instanties die door de provincie Limburg in het leven zijn geroepen om de Limburgse taal en cultuur te bevorderen:

Zo onderhouden we ook nauwe banden met instellingen die zich bezig houden met wetenschappelijk en historisch onderzoek over taalkwesties in Limburg:

Zo onderhouden we ook regelmatig contact met organisaties in het omliggende buitenland die zich met streektaal bezig houden, in  het bijzonder natuurlijk met:

En op lokaal niveau streven we naar samenwerking met diverse heemkundeverenigingen die actief zijn om het Limburgs cultureel erfgoed te bewaken en te bewaren.