Taalwetenschap

Veldeke Limburg stelt zich ten doel het wetenschappelijk onderzoek naar de Limburgse taal te bevorderen. In dat kader werken we nauw samen met Leonie Cornips, die sedert 2011 een bijzondere leerstoel Taalcultuur in Limburg bekleedt aan de Universiteit van Maastricht.

Bijzondere leerstoel

Het belangrijkste doel van de leerstoel is een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar de constructie van lokale identiteit(en) in Limburg aan de hand van taalgedrag. Leonie Cornips onderzoekt onder meer welke ideeën er in de provincie leven over het ‘Limburgs eigene’ aan de hand van taalgebruik. Daarbij wordt rekening gehouden met de meertalige lokale, regionale en Euregionale context. Dit moet leiden tot meer inzicht in de dynamische ontwikkelingen van de gesproken, gezongen en geschreven taal in Limburg.

Sjiek is miech dat

Leonie Cornips heeft diverse publicaties en lezingen op haar naam staan die verschillende aspecten van de Limburgse taal behandelen. Zij treedt actief op in regionale en landelijke media wanneer disputen over het Limburgs ter sprake komen. Ook behartigt zij de belangen van de Limburgse taal in relatie tot de provinciale politiek; zo is zij nauw betrokken bij het regionale overleg “Sjiek is miech dat” waarbij ook Veldeke Limburg actief betrokken is en waaruit een uitgebreid advies met dezelfde titel over provinciaal taalbeleid aan Gedeputeerde Staten is voorgekomen.