Taal en Letterenplatform Limburg (TaLep)

Veldeke is vertegenwoordigd in het Taal- en Letterenplatform Limburg (TaLeP) dat in 2016 op initiatief van de Provincie Limburg tot stand is gekomen . In dit platform participeren naast Veldeke ook Het Huis voor de Kunsten, de Commissie Literatuurgeschiedenis van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), Cubiss Limburg, het Letterkundig Centrum Limburg (LCL), de stichting LiLiLi, de Raod veur ’t Limburgs en de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (VLDN).

Op basis van de nota ,Sjiek is miech dat, Visie op taal als erfgoed’ uit 2015 heeft Talep in januari 2017 een subsidieverzoek aan de Provincie gericht voor een project: een tweetalig festival Taalcultuur in Limburg (Limburgs- en Nederlandstalig) in combinatie met twee Limburgse literatuurprijzen en een talentontwikkelingsproject. Op 24 maart heeft de Provincie besloten om voor het jaar 2017 een incidentele projectsubsidie te verlenen van maximaal € 25.000 voor de financiering van het project.

Op vrijdag 31 maart is in de vergadering van TaLeP een stuurgroep gevormd die zich met de organisatie van het festival gaat bezighouden.

We houden u op de hoogte.