Provinciaal Bestuur

Het Provinciaal bestuur bereidt het beleid van Veldeke Limburg voor en voert de besluiten van de Algemene Vergadering uit. De leden van het Provinciaal bestuur worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering, waarin alle lokale Veldekekringen vertegenwoordigd zijn. De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: Reg van Loo
rltvanloo@hotmail.com

Vice-voorzitter: dr. Lei Heijenrath
045 – 5454072
lei@heijenrath.com

Secretaris: Ron de Louw
06-11368702
mvjdelouw@hetnet.nl

Penningmeester: Pieter Ebus
077 – 3733053
p.ebus@planet.nl

Leden:

Henk Buskes
Declamatiewedstrijd

06-11486087
henk.buskes@home.nl

Bèr Brounts
Communicatie
043-3623387
h.m.j.brounts@home.nl

Peter Klein
Jaarboek

pmjklein@gmail.com

Kiki Huijnen
Onderwijs
kiki.huijnen@movare.nl

Mark Pluymaekers
Onderwijs
markpluymaekers@hotmail.com