Provinciaal Bestuur

Het Provinciaal bestuur bereidt het beleid van Veldeke Limburg voor en voert de besluiten van de Algemene Vergadering uit. De leden van het Provinciaal bestuur worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering, waarin alle lokale Veldekekringen vertegenwoordigd zijn. De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: Reg van Loo
rltvanloo@hotmail.com

Vice-voorzitter: vacant

Secretaris: Thijs Peeters
thijspeeters@home.nl

Penningmeester: Pieter Ebus
077 – 3733053
p.ebus@planet.nl

Leden:

Bèr Brounts
Communicatie
06-46226757
h.m.j.brounts@home.nl

Peter Klein
Jaarboek

pmjklein@gmail.com

Mark Pluymaekers
Onderwijs
markpluymaekers@hotmail.com