Provinciaal Bestuur

Het Provinciaal bestuur bereidt het beleid van Veldeke Limburg voor en voert de besluiten van de Algemene Vergadering uit. De leden van het Provinciaal bestuur worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering, waarin alle lokale Veldekekringen vertegenwoordigd zijn. De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: Reg van Loo
rltvanloo@hotmail.com

Vice-voorzitter: vacant

Secretaris: Thijs Peeters
thijspeeters@home.nl

Penningmeester: Eugène Rötjes
06-10322893
eae.rotjes@gmail.com

Leden:

Bèr Brounts
Communicatie
06-46226757
h.m.j.brounts@home.nl

Peter Klein
Jaarboek

pmjklein@gmail.com

Mark Pluymaekers
Onderwijs
markpluymaekers@hotmail.com

Bas Vissers
06-18815635
vissers.s@gmail.com

Sanne Tonnaer
06-18225214
sannetonnaer@live.nl

Sandy Muijlkens
06-34321659
sandymuijlkens@icloud.com

Wim Kallen
06-18139195
w.kallen@live.nl