Dialectliteratuur

Het schrijven in het dialect levert van oudsher ook teksten op die de toets van de literaire kritiek kunnen doorstaan. Dat dateert al van voor de tijd dat Veldeke in 1926 werd opgericht. In feite is de Middeleeuwse dichter Henric van Veldeke zelf het eerste voorbeeld; zijn Sint Servaas legende is geschreven in de regionale taal die toentertijd in deze contreien gesproken werd. Maar ook in meer moderne tijden heeft de Limburgse taal voldoende literaire pareltjes opgeleverd. Beroemd maar niet onomstreden vanwege zijn scabreuze taalgebruik is bijvoorbeeld de Percessie vaan Sjerpenheuvel uit 1931 van Théodore Weustenraad. Voor een zeer uitgebreid overzicht van poëzie en proza in Limburg verwijzen we u graag naar het lijvige boekwerk dat onder redactie van Lou Spronck is uitgegeven door Uitgeverij Vantilt onder auspiciën van het LGOG: Geschiedenis van de literatuur in Limburg.

Schrijverspodium
Veldeke Limburg wil het schrijven van literaire teksten in het dialect bevorderen. Daartoe zijn verschillende initiatieven genomen. Zo bestaat er op deze website het Schrijverspodium: wie poëzie of proza in de Limburgse taal schrijft, wordt uitgenodigd zijn teksten op te sturen naar de redactie. Die beoordeelt het ingezonden materiaal op zijn literaire gehalte en beslist om dit al dan niet op deze website te publiceren. Je hoeft beslist geen Shakespeare of Goethe te heten om een plekje te krijgen! Ook als uw tekst niet gehonoreerd wordt met een publicatie, krijgt u in ieder geval een gemotiveerde reden van afwijzing met suggesties voor verbetering.

Veldgewas
Veldgewas is een werkgroep voor (bevordering van) Limburgse poëzie. We publiceren met enige regelmaat een dialect gedicht op deze site of geven tekst en uitleg bij een typisch dialect woord.
Wie zelf bijdragen wil leveren kan zijn gedicht sturen aan de redactie, die bestaat uit Wim Kuipers en Har Sniekers. Het adres is: veldgewas@home.nl  Voor een overzicht van gedichten die in het verleden gepubliceerd zijn, kunt u terecht in ons archief.

Platbook
Samen met het Huis voor de Kunsten, de Raod voor ‘t Limburgs en de Stichting Lilili geeft Veldeke Limburg regelmatig een Platbook uit. Daarin worden thematisch geordende teksten, gedichten, columns van dialectschrijvers uit de hele provincie gepubliceerd.  Alle teksten zijn geschreven in het dialect van de schrijver. Recente thema’s zijn bijvoorbeeld Grenzen, Leren en Mode.

Voor een overzicht van alle 24 tot nu verschenen nummers van Platbook klikt u hier. Een editie van Platbook kost € 9,90 (excl. verzend- en administratiekosten). U kunt Platbook – voor zover nog niet uitverkocht – bestellen in de betere boekhandel in Limburg en in onze Webwinkel. Of ook via de webshop van Uitgeverij TIC

Veldeke Literatuurprijs
De Veldeke Literatuurprijs is van 1992 tot en met 2013 jaarlijks uitgekeerd aan een dialectschrijver die zich bijzonder verdienstelijk had gemaakt met poëzie of proza in zijn of haar streektaal. Kijk hier voor de winnaarsNa 2013 is gekozen voor een ietwat andere opzet. Met ingang van 2015 wordt het Veldeke Verhalen Concour georganiseerd. Uit de inzenders wordt een beperkt aantal schrijvers genomineerd waarvan het verhaal gepubliceerd wordt in een bijzondere bijlage bij het Jaarboek van Veldeke Limburg.

Sjiek Literatuurprijs

In 2018 is voor het eerst de Sjiek Literatuurprijs uitgereikt. Die prijs wordt uitgereikt tijdens het jaarlijkse Festival Sjiek, dat ook door Veldeke georganiseerd wordt en tot nu toe twee keer heeft plaatsgevonden. De jury beoordeelt om het jaar een Nederlandstalig en een Limburgstalig werk (proza of poëzie). Het Nederlandstalige werk dient wel op een of andere manier (door schrijver of onderwerp) met Limburg te maken te hebben. De prijswinnaars waren:

  • 2018: Frans Budé uit Maastricht voor zijn Nederlandstalige roman “De dagen”.
  • 2019: Wim Heijmans uit Kerkrade voor zijn Kerkraadstalige bundel “D’r jank van de tsiet”.