Veldeke Verhalen Concours

Zes auteurs geselecteerd in Veldeke Verhalen Concour 2015

Het hoofdbestuur van Veldeke Limburg is zeer te spreken over de deelname aan het Veldeke Verhaole Konkoer 2015. In totaal 23 auteurs stuurden een verhaal in, dat aan de vooraf gestelde eisen voldeed. Dat betekende dat de jury zich mocht buigen over een diversiteit aan verhalen.

Die jury bestond uit Sylvia Weusten als voorzitter en de heren Pierre Bakkes en Colla Bemelmans als leden. Alle deelnemers hebben inmiddels bericht ontvangen.

Bij de oordeelsvorming heeft de jury zich laten leiden door een aantal criteria, die bij de literaire analyse gebruikelijk zijn. Om die aanpak te toetsen worden ze hier summier weergegeven. Allereerst is gelet op de originaliteit van de inzending. Daarnaast gold dat de uitwerking van de verhaallijn volgens een door het verhaal zelf opgeroepen spanningsboog diende te verlopen. Een derde criterium betreft het gebruik van motieven die het thema van het verhaal ondersteunen. Verder heeft de jury laten meewegen het gebruik van beeldspraak en de woordkeus. Tenslotte heeft zij gelet op de overtuigingskracht die het verhaal als literair werk oproept.

Het oordeel van de jury mondde uit in een selectie van zes inzendingen wier auteurs in aanmerking komen voor een workshop met de schrijver Bennie Lindelauf en publicatie van het kort verhaal. De geselecteerden zijn:

  • Els Diederen, Houthem-St.Gerlach met Druimtuin
  • John Hertogh, Sittard met Alles is muigelik
  • Wim Kuipers, Maastricht met Film ’t waeges
  • Koos Neijnens, Weert met Vör ’t gevâl det
  • Marleen Schmitz, Oirsbeek met Anne F.
  • Har Sniekers, Thorn met Absoute 

In overleg met betrokkenen zal voor hen de workshop georganiseerd worden; publicatie vindt plaats in een speciale bijlage van het Jaarboek van Veldeke Limburg.

Het hoofdbestuur hoopt, dat met de ingeslagen weg een begin is gemaakt aan een vruchtbare opzet van stimulering van het literair gebruik van het Limburgs.