Sponsoring

Veldeke Limburgs stelt fondsen beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het behoud en bevordering van de Limburgse taal en volkscultuur. Die fondsen zijn op de eerste plaats bedoeld voor de lokale Veldekekringen. Die kunnen een beroep doen op de Stimuleringsregeling van Veldeke Limburg als ze nieuwe initiatieve ontwikkelen voor hun leden of juist om nieuwe leden te werven. De condities waaronder dat gebeurt staan geformuleerd in de regeling van het Veldeke Stimuleringsfonds, die u  hier kunt bekijken.

Daarnaast kunnen ook initiatieven van buiten Veldeke in aanmerking komen voor sponsoring door Veldeke Limburg. Ook daarvoor gelden strikte regels waaraan zo’n aanvraag dient te voldoen. Zo moet een project bijdragen aan de goede naam van Veldeke en moet er ook sprake zijn van een tegenprestatie. De juiste regels en condities kunt u lezen in de regeling voor (externe) sponsoring

Strategische samenwerking

Veldeke Limburg staat open voor strategische samenwerking met andere organisaties die projecten en/of activiteiten op het gebied van Limburgse taal en cultuur entameren en die daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de visie en missie van Veldeke Limburg. Heeft u daar ideeën over? Neem contact op met Pieter Ebus (penningmeester), Thijs Peeters (secretaris) of Bèr Brounts (PR, Marketing & Communicatie). Zij helpen u graag verder.

Veldeke geeft niet alleen geld uit maar ziet ook graag geld binnenkomen. Als u Veldeke financieel wilt ondersteunen dan kan dat via  donaties die fiscaal aftrekbaar zijn volgens de ANBI regeling. Als u daar meer over wilt weten dan kunt u dat hier lezen.