Complete inventaris van het tijdschrift ‘Veldeke” nu op onze website

Veel leden vonden het een zwaar verlies toen in 2006 besloten werd een eind te maken aan het bestaan van het tijdschrift ‘Veldeke’. Meer dan 80 jaargangen lang was ‘Veldeke’ vanaf het eerste begin in 1926 het orgaan van de dialectvereniging geweest. Al die jaren waren de kolommen gevuld met verenigingsnieuws maar ook met proza en poëzie in al die verschillende dialecten die Limburg rijk is. Maar na al die jaren was de rek er een beetje uit en stonden de kosten niet meer in verhouding tot wat het tijdschrift opleverde.

Maar al bestaat ‘Veldeke’ als tijdschrift al meer dan 10 jaar niet meer, we krijgen nog regelmatig vragen van mensen die op zoek zijn naar een artikel of een gedicht dat ooit in de kolommen gestaan heeft, al weten ze dan vaak niet meer waar en wanneer. En als men ook nog maar half half weet wie de schrijver is of wat de titel is, dan kan men lang zoeken.

Daarom doet het ons plezier dat we vanaf nu de complete inventaris van alle artikelen die ooit in ‘Veldeke’ gestaan hebben, van 1926 tot 2006, ordelijk gerangschikt hebben en aan u kunnen aanbieden om in te zien. We bedanken de voormalige streektaalfunctionaris Pierre Bakkes voor de uitvoering van dit monnikenwerk.

Zelf zoeken, sorteren en filteren

Die inventaris is geordend naar schrijver, titel, nummer van het tijdschrift, jaargang, genre en zelfs de pagina waarop iets te vinden is. En u kunt zelf zoeken, sorteren en filteren op al die kenmerken. Klik op de naam van een kolom en alle gegevens worden automatisch gerangschikt naar de gegevens uit die kolom, alfabetisch of numeriek. En als u nog ’n keer klikt verandert de volgorde van A tot Z in van Z tot A en van hoog naar laag in van laag naar hoog.

Voor de fysieke exemplaren naar het Gemeentearchief in Roermond

Voor alle duidelijkheid: wat u met die inventaris niet kunt, is het gezochte artikel ook daadwerkelijk inzien of lezen. Daarvoor moet u in ons fysiek archief zijn, wat sinds enige tijd is ondergebracht bij het Gemeentearchief van Roermond. Dus als u daar naar toe gaat of opbelt met de gegevens die u uit de inventaris hebt opgezocht, dan kan men u daar helpen aan het exemplaar van ‘Veldeke’ waar het gezochte in te vinden is.

Een beetje geduld is nodig

Nota bene: de inventaris betreft een groot bestand dus als u daarop inlogt duurt het – afhankelijk van uw computer – even voordat alle gegevens geladen zijn. Zodra in de linker kolom een blauw rondje met een plusteken verschijnt weet u dat het bestand klaar voor gebruik is. En als u op dat blauwe rondje klikt krijgt u ook nog eens alle informatie over die auteur en dat artikel te zien. De inventaris van ‘Veldeke’ is te vinden op deze pagina van de website van Veldeke Limburg.