Archief Veldgewas de Moenik

Archief Veldgewas de Moenik

Veldgewas publiceert op deze website op gezette tijden gedichten in het Limburgs. We zijn bezig alle gedichten die door Wim Kuipers sinds het begin van zijn rubriek in 2011 verzameld zijn, bij elkaar te zetten. Dat is monnikenwerk. Dus we vullen de voorraad geleidelijk aan.

De gedichten staan geordend per dichter, in alfabetische volgorde van hun achternaam. Omdat vertaling van de Limburgstalige poëzie in het Nederlands afbreuk zou doen aan de oorspronkelijkheid ervan, hebben we dat achterwege gelaten.