Archief Veldgewas de Moenik

Archief Veldgewas de Moenik

Veldgewas publiceert sedert meer dan 12 jaar Limburgtalige gedichten en verhalen online. Wim Kuipers en Har Sniekers vormden al die tijd de redactie. We hebben een kleine selectie van al die teksten op deze website geplaatst. De voorraad wordt geleidelijk aangevuld.

De gedichten staan geordend per dichter, in alfabetische volgorde van hun achternaam. Omdat vertaling van de Limburgstalige poëzie in het Nederlands afbreuk zou doen aan de oorspronkelijkheid ervan, hebben we dat achterwege gelaten.

Vanaf september 2023 verschijnt Veldgewas maandelijks op deze website, in een nieuwe vorm en met een redactie die is aangevuld met Wim Kallen en Bèr Brounts. U kunt Veldgewas in zijn nieuwe vorm vinden door op deze link te klikken.

* Een moenik is een bergplaats in een schuur. Kinderen maakten een kuiltje in het hooi, stro of nog niet gedorste graan, en verborgen daar appels,     peren of noten, zodat andere kinderen die niet makkelijk ontdekten.