Eenakterfestival Brokstukken

25 maart 2018

Toneelhuis LFA organiseert het Eenakterfestival Brokstukken! Op zondag 25 maart 2018 ontmoet toneelminnend Limburg elkaar in de ECI Cultuurfabriek (Roermond). Maar liefst twaalf amateurtoneelgezelschappen uit heel Limburg presenteren tijdens deze middag eenakters. Van kluchtige komedies tot tranentrekkende tragedies. Tijdens dit toneelfestival kan iedere bezoeker zijn eigen route door het festival bepalen. Naast het genot van amateurtoneel uit onze provincie biedt Brokstukken tevens een bijzondere gelegenheid voor theaterbeoefenaars en –liefhebbers in Limburg om elkaar te ontmoeten. Om te netwerken, bij te praten en ideeën op te doen voor samenwerking en toekomstige plannen. Mooi toch! Toneelhuis LFA is de provinciale koepelorganisatie voor amateurtoneel in Limburg. Sinds 1989 ondersteunt zij met raad en daad het amateurtoneelveld in Limburg. Meer informatie over Toneelhuis LFA: www.toneelhuislfa.nl