Symposium Literair Limburg tussen 1880-1940.

30 september 2023

Op zaterdag 30 september 2023 organiseert de Commissie Literatuurgeschiedenis van het LGOG een symposium, waarbij de literatuur in Limburg in het tijdvak 1880-1940 centraal staat. De ondertitel luidt: “Het echt Hollandsch geluid komt met mijn natuur niet overeen”, een titel die ontleend is aan de bijdrage van Peter Winkels in de Geschiedenis van de literatuur in Limburg (GLL) (2016); het symposium is dan ook bedoeld ter nagedachtenis aan deze in 2021 overleden letterkundige, journalist en leraar, die jarenlang lid was van onze commissie.

Zes sprekers zullen op 30 september hun licht laten schijnen over schrijvers en stromingen die medebepalend waren voor het tijdvak 1880-1940:

  1. Jean Frins zal ’s ochtends openen met een lezing over Frans Erens.
  2. Ludo Jongen spreekt over Pierre Kemp als verzamelaar van volksverhalen.
  3. Lex van den Haterd vertelt over de Limburgse auteurs rond het tijdschrift De Gemeenschap.
    Lunchpauze
  4. Adri Gorissen bespreekt het Italië van Felix Rutten.
  5. Theo Schouw schetst het portret van Jacques Schreurs, hoofdpersoon in zijn recent verschenen biografie;
  6. Marita Mathijsen sluit de middag af met een voordracht ‘Lezen in Limburg rond 1900’.

Met het symposium wil de Commissie Literatuurgeschiedenis het werk voortzetten dat met de GLL is begonnen. Tijdens een eerdere bijeenkomst in 2019 stonden nog levende Limburgse auteurs en hun visie op de provincie centraal. Nu wordt de schijnwerper gericht op een andere maar ook buitengewoon interessante periode in het letterkundige leven in Limburg. Een periode die zeker overeenkomsten, maar vooral ook verschillen laat zien met wat in hetzelfde tijdvak in de rest van Nederland gebeurde.

Het symposium vindt plaats in het Limburgs Museum in Venlo en begint om 11.00 uur; inloop vanaf 10:30 uur. Deelnemers betalen 17,50 euro entree (lunch en koffie/thee inbegrepen). U kunt alle informatie over het symposium teruglezen op de evenementpagina op de LGOG website. Inschrijven verloopt via het invullen van het aanmeldformulier en overschrijving van het deelnamegeld op de LGOG bankrekening (te vinden op het formulier). U kunt het aanmeldformulier vinden via deze link.