Yuri Michielsen bij de Veldeke Krink Echt over Limburgse spellingsapp

26 juni 2019

Veldeke Kring Echt gaat op woensdag 26 juni a.s. voor leden en andere belangstellenden informatie verschaffen over de activiteiten van de Stichting Limburgse Academie. Daarvoor is initiatiefnemer en stuwende kracht Yuri Michielsen uitgenodigd om zelf hierover te komen vertellen. De avond zal een gevarieerde invalshoek hebben, van de Limburgse taal, via Swiftkey spellings-app tot de Limburgs Corpus Dictionaire.

Limburgse spellingsapp

Speciale aandacht wordt verwacht voor de spellings-app. Veel mensen willen de Limburgse taal gebruiken met de hedendaagse media. Ook de jeugd vindt het ‘cool’ om in hun dialect te appen. In de haast wordt dan vaak geschreven zoals ’t hun invalt. Meestal is dat geen probleem en begrijpt de ander de boodschap wel. Beter niet helemaal goed geschreven dan niet geschreven, zullen we maar zeggen. Maar dat kan anders!

Inmiddels is er een hulpmiddel om te installeren op je telefoon, waarmee dit gemakkelijker gaat en in de juiste spelling. De Swiftkey spellings-app , ontwikkeld in samenwerking met Microsoft, kan iedereen helpen om zijn moedertaal goed te gebruiken. Dat gebeurt door het aanreiken van de juiste schrijfwijze van het gebruikte of gezochte woord. Daarbij zijn alle dialecten in principe mogelijk. Hoe vaker een woord gebruikt is en automatisch opgeslagen, des te groter is de kans dat het wordt aangeboden. En als een woord in je eigen dialect er nog niet bij is, kun je altijd kiezen uit een ander Limburgs dialect. En goed geschreven natuurlijk!

Download instructies

Om de avond goed te laten verlopen is het wel noodzakelijk dat de app al op de telefoon is geïnstalleerd. Het downloaden moet dus vooraf gebeurd zijn. Klik hier voor de donwload instructies. Yuri kan op de avond alle gebruiksvariaties aangeven en uitleggen. Daarna kan iedereen ermee aan de slag.

Wie bij de tijd wil blijven en in het Limburgs appe, doet er dus goed aan te komen: woensdag 26 juni, 20.00 uur in de Peijerhoof, Houtstraat 7 in Pey-Echt.

Limburgs Corpus Dictionair

Als uitbreiding van deze spellings-taalmodule kan men het project bekijken waarover Yuri Michielsen deze avond ook zal spreken, namelijk de Limburgs Corpus Dictionair (LCD). Dat project is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, uitgevoerd en gecoördineerd door de Stichting Limburgse Academie. Het is een niet-commercieel onderzoeksproject, gedeeltelijk gefinancierd door onderzoeksgeld (univesiteiten) en subsidies maar vooral uitgevoerd door vrijwilligers. Doel is het bestuderen van de verschillende dialecten van de Limburgse. Met als uiteindelijk resultaat de taal gemakkelijker toegankelijk te maken voor gebruikers van die taal, of dat nu bij het spreken of schrijven is. Daarvoor is het nodig zo veel mogelijk teksten in alle dialecten te verzamelen. Die dienen dan als basis om een gratis en gebruiksvriendelijk online woordenboek van alle dialecten van het Limburgs te maken.

Zelf bijdragen

Hoe dat precies in zijn werk gaat met al die verschillende dialecten zal Yuri op deze avond uitleggen op grond van ervaring met andere talen, die ook een variëteit in dialecten kennen. Het zal dus echt een interessante avond zijn voor iedereen die het belangrijk vindt dat het Limburgs niet allen behouden maar ook voor de toekomst verankerd wordt. En hoe we daar zelf aan kunnen bijdragen.