Âldvenrodsen Ieërepries voor Henk Deters

D’n Âldvenrodsen Ieërepries is in 1976 door Veldeke Venray ingesteld om personen of instellingen te eren die zich onbaatzuchtig hebben ingezet om de geschiedenis van Venray in stand te houden of voor het behoud van de Venrayse volkscultuur, waaronder ons dialect. Dit is geen jaarlijks terugkerende prijs maar een prijs die alleen wordt uitgereikt als Veldeke Venray een waardige kandidaat vindt die beantwoordt aan de doelstelling van de prijs! De laatste Âldvenrodsen Ieërepries werd uitgereikt in 2011.

Veldeke Venray zal de Âldvenrodsen Ieërepries in 2017 toekennen aan HENK DETERS uit Ysselsteyn vanwege zijn enorme verdienste voor ‘t uitdragen van de Venrayse taal.

De prijs zal op zondag 22 oktober worden uitgereikt in Schouwburg Venray, waar om 16.00 uur ‘t officiële gedeelte begint in de kleine theaterzaal. Aansluitend zal van 18.00 – 19.00 uur ‘n spontane receptie gehouden worden in de kleine foyer voor iedereen die Henk Deters ‘n warm hart toedraagt!