Cultuurprijs Echt-Susteren voor Annie Schreuders-Derks

De Cultuurprijs 2017 van de gemeente Echt-Susteren is toegekend aan Annie Schreuders-Derks. Dat is gebeurd op voorstel vanuit de bevolking en op voordracht van een commissie van de Klankbordgroep Cultuur. De prijs bestaat uit o.a. de bronssculptuur ’t Zwingelke van kunstenaar Lei Hannen, werd uitgereikt bij een gezellig drukke bijeenkomst in het gemeentehuis op zondagmiddag 21 januari 2018 door Wethouder Peter Pustjens. Het was de vierde keer dat de Cultuurprijs Echt-Susteren werd uitgereikt.

Annie Schreuders-Derks uit Susteren is in Echt voornamelijk bekend als initiatiefneemster en eerste conservator van het Museum van de Vrouw. Ruim 10 jaar geleden opgezet vanuit haar privécollectie en daarna vele jaren succesvol actief met ’n grote groep vrijwilligers vanuit het Cultureel centrum “De Plats” in Echt. Bovendien is ze bekend vanwege haar grote volkenkundige kennis die ze regelmatig op geheel eigen wijze presenteert in boeken (o.a. ‘De Ganse Santekraom’) en lezingen tot ver in de provincie. Annie is lid van de Commissie Volkscultuur van Veldeke, bestuurslid van de heem- en dialectvereniging Natuurvrienden Susteren en lid van de Veldeke Kring Echt. Voor haar verdiensten op provinciaal niveau ontving ze verleden jaar de Jo Hanssen-prijs.