Een taal is een dialect met een leger en een vloot

Taalkundige Jos Swanenberg, voormalig streektaalfunctionaris voor het Brabants, spreekt in een uitgebreid interview over de positie, de functie en de waarde van dialecten in Nederland.

Een breed scala aan onderwerpen komt aan de orde, onder andere: het belang van het dialect als onderdeel van een regionale of lokale cultuur, de bedreiging van het dialect door de standaardtaal, de (achterhaalde) opvatting dat het beter is kinderen in het Nederlands op te voeden, de Europese erkenning van het Limburgs en het Nedersaksisch als regionale talen, het gebruik van dialect in het onderwijs en de veronderstelde dreiging van het Engels.

Interessant genoeg om eens voor te gaan zitten. U kunt het interview beluisteren door hier te klikken.

Bron: Neerlandistiek