Eerste Veldeke erepenning voor Lei Heijenrath

Tijdens het symposium ‘Bevordering en Verankering van de Limburgse taal’ op 12 januari 2024 in het gouvernementsgebouw in Maastricht heeft Reg van Loo, voorzitter van Veldeke Limburg, de eerste Veldeke Erepenning uitgereikt aan Lei Heijenrath uit Kerkrade. In zijn toelichting prees Reg van Loo Lei Heijenrath voor zijn grote verdienste voor de Limburgse taal en ziojn jarenlange inzet voo het behoud, bevordering en bestudering van het Limburgs.

Niet alleen was Lei 26 jaar vicevoorzitter van Veldeke en is hij al sedert 8 jaar vicevoorzitter van de Raod veur ’t Limburgs, maar ook was hij degene die zich jarenlang heeft ingezet voor de professionalisering van het taalbeleid in Limburgs en voor de totstandkoming van een instituut dat daar vorm en inhoud aan kon geven. Met het Hoes veur ’t Limburgs heeft dat instituut nu ook het licht gezien.

Erepenning ontworpen door Leo Disch

De penning is ontworpen door Leo Disch, die behalve Benedictijner monnik in het Klooster van Mamelis, ook kunstenaar is die zich toelegt op werk in brons en hout. Bekend werk van Disch zijn het Eurokunstwerk bij Chateau St. Gerlach, het borstbeeld van Antoon Coolen in Deurne en de Bokkenrijdersplaquette in Valkenburg.

Veldeke kent al wel een erelidmaatschap maar dat is zoals de naam al zegt voorbehouden aan leden van Veldeke. Om ook mensen buiten de ledenkring in het zonnetje te kunnen zetten is nu een erepenning geïntroduceerd, al sluit het lidmaatschap de toekenning niet per se uit, zoals ook het geval was met de toekenning aan Lei Heijenrath.