Els Diederen 50 jaar actief lid van Veldeke

In de Oude Kerk in Valkenburg vond op zondag 18 september de 49e dialectmis van de Veldeke Kring Valkeberg plaats. In en na de mis werd stil gestaan bij de gouden jubilea als lid én bestuurslid van Els Diederen (Els van Dedere). Veldeke is een vereniging die zich inzet voor de Limburgse volkscultuur, in het bijzonder de Limburgse streektaal.

In 1967 werd de Kring Valkeberg opgericht. Kort na de oprichting is Els lid geworden en vanaf 1970 is ze al bestuurslid. Zij staat bekend als motor van de vereniging en van het Valkebergs dialect in het algemeen. Voor haar uitvoerige inzet ontving ze een bloemetje en een oorkonde uit handen van het bestuur en pastoor Jansen.