Gouverneur Roemer leert Limburgs spreken

Emile Roemer, de commissaris van de koning in onze provincie, wil binnenkort ook Limburgs kunne spreken. Met interesse is hij onlangs ingegaan op de uitnodiging van de samenstellers van de lesmethode “Leef Limburgs” om met deze methode te komen kennis maken. Het resultaat is dat hij nu zelf cursist is en met veel enthousiasme al een aantal lessen heeft gevolgd. Zijn motivatie is duidelijk: het dagelijks contact met de Limburgers zal nog beter verlopen als hij hun taal niet enkel kan verstaan maar ook kan spreken.

Limburgs als tweede taal (LT2)

De lesmethode LT2 (Limburgs als tweede taal) is provinciaal ontwikkeld om zogenaamde ‘nieuwkomers’, bijvoorbeeld mensen van buiten de provincie die in Limburg werk hebben gevonden maar ook Limburgers  die in het Nederlands zijn opgevoed, de mogelijkheid te bieden het Limburgs te leren spreken. Dat project is in opdracht van de Raod veur ’t Limburgs (tevens hoofdsponsor) ontwikkeld. Een paar jaar lang hebben professionals de lesmethode voorbereid en vorig jaar september is in Echt de eerste cursus gestart. Momenteel loopt er al een tweede cursusgroep waarvan de deelnemers de variant ‘Het smalste stukje” volgen. In andere regio’s van de provincie is men ook al met een cursus begonnen of men gaat dat binnenkort doen.

Een kwestie van geduld

Emile Roemer volgt deze variant, maar vanwege zijn werk volgt hij de lessen individueel en niet in een groep. De docenten Marjo Jaski-Verheesen en Marlène Scheres-Verheesen, beiden ook lid van de Veldeke Kring Echt, geven aan dat hij erg gemotiveerd en geïnteresseerd is en de lessen heel serieus neemt. Ofschoon hij zich nu al goed kan behelpen in het Limburgs, is zijn doel om in allke situaties de Limburgse taal goed te kunnen gebruiken. Een kwestie van geduld…