Kajee: Erks

Vandaag  ei geheimzinnig waord: erks. Biejnao gans vergaete:
de kaf um (sjool)beuk. Mien mam zól gerope kónne höbbe:
kóm nao binne jóng, doe mós dien beuk nag erkse.
Mae det duit toch geine mie? Dus …

… kieke veer of dao nag get mit te doon is, mit det waord.
Wie lang zól det óngerwaeges gewaes zien,
op waeg veur nao de revolusie van ’68 boes vergaete te waere.
‘t Zal waal oet ’t Letien kómme, van arca = kies, kóffer

en ouch de Ark van Noë.
Wie is det kaf gewaore? De Romeine hiej, kóste die al beuk?
Nae. Ich laes det in ’t Middelnederlandjs ark
(biej ós erk, plaatsnaam A gen Erk, biej Ech) onnag beteikende:
kist waarin kostbaarheden of documenten bewaard werden.

Zjuus: ein erks um sjoen sjtökskes proza, poëzie – te geweun.
Ich dink aan ein wins veur eine dae geit trouwe:
doot dich ein erks um de leefde, angers löp ze voert.
Burka = erks?

Februari 2011