Presentasie Ni-j Hôrster Waordebook en -Verhalenbundel

27 oktober 2017

Vreejwilligers ván de stichting AMC ziên leefhebbers ván ut Hôrster dialect, de streekgeschiedenis en volkscultuur. Ze hâlde zich ál 50 jaor bezig mit de talige aspecte d’r vá zoëás liedjes, verhale, wäörd, spraekwäörd, en gezegdes. Iërder brocht de stichting ál de populaire wäördebeuk “È maes inne taes” (1989, “een mes in de broekzak”) en “Zò bót ás en Hiëp” (1993, “zo bot als een bijl”) oêt. 25 Jaor látter keumt de stichting mit en ni-j Hôrster waordebook en verhalenbundel. Ut waordebook bevat bevat veul ni-je Hôrster dialect-wäörd, spraekwäörd en gezegdes.

Presentasie óp vriedág 27 oktoëber

Ut Hôrster waordebook en de verhalenbundel waere óp vriedág 27 oktoëber um 20.00 oor bi-j Liesbeth’s Grandcafé gepresenteerd. Tiedens dezen aovend wuurt d’r natuurluk veurgedrage oet de ni-je oêtgaves. Ut waordebook en de verhalenbundel koste same € 17,95 en ziên verkriëgbaar via www.amczengers.nl en vánaf zaoterdág 28 oktoëber ok bi-j Liesbeth’s Grandcafé, Plus, VVV/Streekweenkel, Bruna in Hôrs-centrum en wiër bi-j De Spar Maelderse; zaal Debije Haegelsum; café Kleuskens Miëterik, Dagwinkel Amaerica enHerberg De Morgenstond Griendtsveen.