Spellingsadvies

(Venloos)

Spellingadvies

In de loup van ‘t bestaon van Veldeke is de spelling van ‘t Limburgs regelmaotig ‘t zörgekiendje gewaes. Umdet de Limburgse dialeken mier klanke hebben dan ‘t standaard Nederlands, hebbe weej naeve de 26 letters nog inkele laesteikens nuuedig um ós dialek in ‘n geschreve vorm te gete. In de ós umringende taalgebiede, Duitsland (de umlaut) en Frankriek (accent grave en accent aigu), zien die laesteikens ouk hiel gebroekelik. Ouk beej de medeklinkers kint ‘t Limburgs ‘n gebroek det in ‘t Nederlands neet veurkump, beejveurbeeld de samestelling -gk-zoeëas in “migkeman” (Nederlands- broodpop).

Spelling-2003

Dialekvereiniging Veldeke haet op verzeuk van de Raod veur ’t Limburgs nieje spellingregels op pepeer gezat in de Spelling 2003. Aevel ’t blief ’ne goje raod want in sómmige plaatse wuurt ’n andere spelling gebroek umdet zeej van meining zien det bepaolde klanke in eur dialek neet genóg tot oetdrökking kómme in de Spelling 2003. ’t Luuet zeen wievuuel vorme d’r zien van de taal die in Limburg gespraoke wuurt en ‘t is ouk ‘n erkinning van ‘t feit det dao juus ‘t moeëje van ós dialek in schuult.

As oetgangspunt hanteert Veldeke beej de spellingsregels: Bin streng veur dichzelf, maar soepel veur andere. Met andere wäörd: ’t is belangrieker det d’r in ’t Limburgs geschreve wuurt, dan det de spelling heejvan altied volges de regels mót zien. ’t Werk dus krómp um emes dae perbeert Limburgs te schrieve, de gansen tied te wieze op waat hae verkierd schrief. Maar veur degene dae wilt weite wie de regels zien, is ’t Spellingsadvies beschikbaar.

Taalcursus

In ’t begin woele sómmige minse van Veldeke ’n “Standaard Limburgs” as ‘n gezamelike schrieftaal veur de ganse provincie. Maar de erkinning én waardering van de vuuele vorme haet gezörg det die ideeë d’r taegeswaordig neet mier zien.Waal gaeve vuuel Veldeke kringe regelmaotig taalcursussen wao de spelling 2003 wuurt oetgelag en aangelierd. Dan bliek det ouk ’t gebroek van de laesteikens mekkelik te begriepe en aan te liere is.