Lokaal kring

(Mestreechs)

De lokaal kring vörme de basis vaan de organisatie vaan Veldeke Limbörg. Zjus umtot dao zoeväöl versjèllende dialekte in Limbörg zien, is ‘t vaan belaank tot Veldeke zien leie kin aonspreke in de taol die plaotselek gesproke weurt. Dao zien momenteel 10 vaan die lokaal kring, vaan Venray in ‘t Noorde tot Mestreech in ‘t Zuide vaan de provincie. Eder vaan die kring heet ‘n eige program vaan activiteite , ‘nen eige website en ander communicatie middele  um de Veldeke leie daovaan op de huugte te hawwe.

Wee lid weurt vaan ein vaan die kring, weurt ouch automatisch lid vaan Veldeke Limbörg en profiteert daomèt ouch vaan de faciliteite die de provincaol organisatie de leie beejt, zoewie ‘ne Nuitsbreef, en korting bij d’n aonsjaf vaan publicaties in euze webwinkel. Wee rechstreeks via Veldek Limbörg lid weurt kin deveur keze daoneve ouch lid van de krink in (de umgeving) vaan zien woenplaots te weurde.

Veer geve hei oonder de huidege lies vaan lokaal Veldeke kring in alfabetische volgorde mèt ‘t kontakadres.

Krink Ech Kontak: Magna Bedaf-Willems, secretaris, Zwaluwstraat 4, 6114 AV St.Joost. email: info@veldekekrinkech.nl

Krink Heële Kontak: Stef Quaedvlieg, secretaris, Jos Habetsstraat 24 6419 CC Heerlen Tel: 045-5717095 E-mail: info@veldeke-heerlen.nl

Kring Maastricht Contact: Richard Wijnands, sikkertaris, Lutetiahof 27 6215 TL Mestreech. E-mail:info@veldekemestreech.nl

Krink Remund  Kontak: Riky Simons-Julicher, secretaris Tel: 0475-508101 E-mail: veldeke.remunj@ziggo.nl

Krink Um Mamelis Kontak: Leny Souren, secretaris Pres. Kennedystraat 11 6269 CA Margraten Tel: 043-4582799 E-mail: leny.souren@ziggo.nl

Krink Valkeberg  Kontak: Els Lahey-Diederen, secretaris, E-mail: veldeke.valkeberg@gmail.com

Kring Venlo Kontak: Jacques van Daelen, secretaris en ledenadministratie, Parkstraat 49, 5911 EM Venlo Tel: 06-11486087 E-mail: veldeke.venlo@gmail.com

Kring Venray Kontak: Mariel van den Munckhof, secretaris, Dijkhof 4 5804 XZ Venray Tel: 0478 855175 E-mail: veldeke.venroj@gmail.com

Kring Wiert Kontak: Jan Moonen, secretaris, Beatrixlaan 52  6006 AK Weert Tel: 0495-537790 E-mail: info@veldekewieert.nl

Krènk Zitterd/Gelaen Kontak: Patrick Werdens, secretaris en penningmeester, Chr. Kisselsstraat 3    6131 BV Sittard Tel: 046-458.71.40 E-mail: veldekezitterd@gmail.com

De lokaal kring reike vaan ‘t Noorde tot ‘t Zuide vaan de provincie meh dao zitte nog get witte vlekke op de landkaart die neet door ‘ne lokale krink bestreke weurde. Momenteel zien d’r  initiatieve veur de opriechting vaan ‘ne krink Mergraote-Eijsde. Zoegaw dat initiatief concrete vörm heet aongenome, laote veer uuch dat wete.

Veldeke is ‘n dynamische organisatie. Veer zien continu op zeuk nao lui die ziech aktief wèlle inzètte veur ‘t behaad  en de bevordering vaan de Limbörgse taol. Mel uuch aon bij de lokale krink in eur umgeving of num rechstreeks kontak op met Veldeke Limbörg.