Declamatiewedstrijd

(Mestreechs)

Veldeke Limburg organiseert eder jaor ‘nen declamatiewedstrijd veur kinder vaan de basissjaol. In versjèllende leeftiedscategorieë koume lierlinge vaan versjeie sjaole op de buun um ‘nen dialek-teks (proza of poëzie) veur te drage. ‘nen Deskundege jury beneump oet de deilnummers ‘ne winner.

De finale vaan d’n declamatiewedstrijd 2019 voont veur de veerde kier op rij plaots in DOK6 in Kepel (Panninge). Basissjaolkinder vaan gróp 3 t/m 8, allemaol winners vaan de veurrundes op krinkniveau, zaote op zoondag 25 mei  mèt hun awwers, opa’s en oma’s, breurkes, zusterkes en wat wijer aon aonhaank debij waor in de zaol.

De jury besteit oet: Hortense Brounts, Katja Henz, Anke Peters, Herm Pollux en streektaolfunctionaris Ton van de Wijngaard. De dames en hiere höbbe d’r ‘ne daonig karwei aon um oet 30 kanjers de allerbèste te keze.  Winners zien ’t eigelek allemaol: dees kinder höbbe de veurrunde in hunnen eige krink of bibliotheek gewonne. En dat heet ’t moesstèl luusterend publiek, wat ‘nen hieleboel versjèllende dialekte krijg te hure, ouch door. “Door de meneer boe-op de kinder hun gediech bringe, begripste ’t gans”, zeet jurylid Herm. En Katja nudeg hun oet um allemaol nao ’t zuide te verhuize, zoetot zie zie ze iersdaogs in häör brögkklas krijg. Ton vint dat de kwaliteit mèt ’t jaor nao bove geit en Anke kint ziech es aajd-winneres weer hielemaol inleve.

De Winners

Wat ’n verrassende veurdrachte zitte de tösse. De touwkomstige Jocusprins kump veurbij, veer hure wie totste gemekelek € 50,- kins verdene, wie ’t klink este rammels vaa d’n hoonger, wie groet totste diech kins veule es niemes kiek, tot e puupke toch ‘puur natuur’ is, of wieste diech veuls es niemes plat tege diech praot.

Oonder ’t juryberaod zingk Jelke Schijlen oet Mesjtreech veer leedsjes boe-oonder ’t songfestivalleedsje ‘Arcade’ vaan Duncan.

Aansletend maak juryveurzitter Hortense d’n oetslaag bekind. “Alle kinder höbben ’t supergood gedoon, meh sommege höbbe nog zjus get extra’s, boedoor ze ’n paar punte mie höbbe gekrege.”

Gróp 3/4:
1.       Freek Swiatalski oet Zöstere mèt ‘Is mich det sjrikke’
2.       Emmeline Verweij oet Tegele mèt ‘Wat ich later waere wil’
3.       Yentl Moonen oet Ni-jwieërt mèt ‘As nemes kiêktj’

Gróp 5/6
1.       Mirte Pustjens oet Roastere mèt ‘Eine wendj’
2.       Jip Haagen oet Kirchroa mèt ‘Went jinne kiekt’
3.       Julia Silkens oet Remunj mèt ‘Rammele van de hónger’

Gróp 7/8
1.       Bente Selder oet Heële mèt ‘D’r hobby’
2.       Evena Kraanen oet Zöstere mèt ‘Nemes kalt plat taege mich’
3.       Thijmen Höppner oet Ni-jwieërt mèt ‘Rommel’.

Veur dees nege kinder is d’r ‘ne sjoene Veldeke-trofee. En alle deilnummers goon nao hoes mèt ’n oorkonde en ‘ne bidon mèt Veldekelogo. Volgend jaor zien veur ze gere trök.

Veur ‘n fotokollaasj vaan alle winners oet 2019, klik hei. De foto’s zien vaan Hans Simons en Lia Jans-Linssen.