Internationaal Limburgs Poëziefestival in As (Belsj)

3 September 2017


Es te eweg kóns droume bi-j ’t hiere van gedichte èn de Limburgse taal, dan moos te zieëker wakker bli-jven op d’n derde september. Dae zónnig goeën de diere van ’t Sint-Aldegóndiskèrkske oeëpe vier dichters di-j ówt dri-j lan koeëme en toch allemaol èn ’t Plat Limburgs sjri-jve en vierdrage. Ze koeëme van beids kante van de Maas en ówt de Duitse Selfkant (achter Zitterd).

Op dees meneer wille ve benaodrèkke det ’t Limburgs ein ènternasjenaal taal is, en e teike van verbónnenheid tèsse mieë es e miljoen li-j. De Limburgse taal en ’t Limburgse hart laote zich neet doer water tieëgehawwe, neet doer de Maas en neet doer d’n Dieëmer, en de sjoeënighèds van haer waerd en klanke leet zich verstoeën van Aoke tot Hamet.