Aon ’t Limburgs Parlemint: Limburgs moot dezelfde staotus kriege wie ’t Fries

’t Limburgs moot dezelfde staotus kriege wie ’t Fries um e zörge tot de euverheid häör rol es veutyrèkker vaan Limburgs taolbeleid vervölt en es besjermer en promotor vaan de taol actie oondernump en addekwate financering besjikbaor stèlt.

Dat is d’n oproop in d’n ope breef gesjik aon ‘t Limburgs Parlemint vaan de samewèrkende Limburgse taolorganisaties, geboondeld in ’t Hoes veur ’t Limburgs. De organisaties rope ’t parlemint op ’t Limburgs es speerpunt in ’t coalitieakkoord op te numme um te zörge tot ’t Limburgs mèt al zien dialekte neet verlore geit.

Europees Handves Deil III

De organisaties wèlle tot de Limburgse euverheid in oonderhandeling geit mèt de nationaol euverheid en same mèt de taolorganosaties en maatsjappeleke partners ’n aonvraog opstèlt veur Deil III erkinning vaan ’t Limburgs oonder ’t Europees Handves véúr 1 december 2024. ’t Fries heet dees erkinning al en binnekort ouch ’t Papiamints. Allewel ’t Limburgs 25 jaor geleie oonder Deil II vaan ’t Hansves is erkind, bliek tot ’n wijer erkinning noedzakelek is um te zörge tot de euverheid in actie kump um de taol te besjerme en te promote.

Nui Convenant

Dit jaor weurt ouch mèt de nationaol euverheid oonderhandeld euver e nui Convenant. De organisaties wèlle tot de provincie en de nationaol euverheid in dat Convenant noe al sommege vaan de mies urgente zake regele, zoewie ’t gebruuk vaan ’t Limburgs es klassikaol voortaol neve ’t Nederlands in de kinderopvaank, ’n prominenter plaots veur ’t Li,mburgs es voortaol in de regionaol media, samewèrking mèt de Limburgse gemeinte veur e lokaol plan vaan aonpak um ’t Limburgs te stimulere en twietaolege plaotsnaomsjèlder in de provincie.

Hoes veur ‘t Limburgs

De Limburgse taolorganisaties, geboondeld in ’t Hoes veur ’t Limburgs wieze ’t Limburgs Parlemint drop tot ’t vaan groet belaank is tot de euverheid noe zoonder wijer oetstèl maotregele nump um de Limburgse taol mèt al häör dialekte te normalisere en te stimulere um deveur te zörge tot de taol in dees en koumende ginneraties neet verlore geit.

Dezen ope breef aon ’t Limburgs Parlemint is oonderteikend door alle samewèrkende Limburgse taolorganisaties, die hun krachte geboondeld höbbe in ’t Hoes veur ’t Limburgs: Raod veur ’t Limburgs, Veldeke Limburg, Levende talen Limburgs, Limbörgse Academie, Willy Dols Stichting, Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, het 3M-project en Prof. De. L. Cornips (bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht).