Congres vaan de VLDN euver de Benrather Linie

De Belsj-Nederlandse Vereineging veur Limburgse Dialek- en Naomkunde VLDN organiseert op 24 november häör jaorleks congres, wat aofwisselend in Nederlands en Belsj Limburg gehawwe weurt. Dit jaor  is Nederlands Limburg aon de beurt en weurt ’t congres gehawwe in Vaols. ’t Thema is de Benrather Linie, de taolgrens die ’t Ripuarisch vaan de euverege Limburgse dialekte sjeit. Veldeke lievert ’n belaankrieke bijdrage aon ’t congres mèt lezinge vaan Lei Heijenrath en Peter Klein, allebei lid vaan eus provinciaol bestuur en woenend áchter de Benrather Linie.  Daoneve weurt ’t congres georganiseerd in samewèrking mèt de Veldeke Krink Um Mamelis.

’t Congres vint plaots in De Kopermolen in Vaols en de deilnaome is gratis. Wee debij wèlt zien deent ziech wel veur 14 november aon te melle bij ’t sikkertariaat vaan de VLDN. Dat kint per e-mail (secretariaat@vldn.be) of per breef nao Secretariaat VLDN, Borneveldsetraat 38, 3020 Herent (B).  Geer kint ouch inteikene veur de lunch, dee € 15,00 kos en ter plaotse kint weure aofgerekend. ’t Congres begint um 10.00 oor en doort tot oongevier 17.00 oor. Daonao is nog ‘ne feesdiner veur wee langer wèlt blieve. De koste daovaan zien € 55,00. Veur ’n euverziech vaan ’t program en ’n insjriefformuleer kint geer hei klikke.