Conversatiecursus ‘Kal nog mieë (Heëlesj) plat!’ van sjtart

Sjpriks doe ‘t dialec va Heële en umsjtrieëke? Wils se dieng vocabulaire oetbreide en dieng  oetsjproak verbeëtere? Bis se mesjiens op zeuk noa ing plek um al dieng dialec-vroage te sjtelle? Dan is d’r cursus Kal nog mieë plat! get vuur dich. Dizze cursus is ee vervolg op d’r basiscursus Kal plat, mèh ’t is neet nuuedig um ieësj d’r basis gevolgd te han.

Same mit docente Esther van Loo gees se op zeuk noa taalkundige biezongerhede en achtergronde. Dit alles vanoet d’r conversatiemodus! D’r is vöäl ruumte vuur ’t i-bringe van eige thema’s. Doot ‘r mit?

Praktische informatie

Dizze cursus vingt plaatsj op zes goonsdige vanaaf 17 mei 2023: 17, 24 en 31 mei en 7, 14 en 21 juni.

  • Tiedsjtip: 19:30 – 21:30 oer
  • Locatie: SCHUNCK Glaspaleis
  • Koste: € 125,-
  • Docent: Esther van Loo
  • Extra: inclusief Heëlesj woordebook

Let op: ‘bring your own device’ kin aaf en tow van towpassing zieë.

Meld dich aa >

Vuur dizze cursus wirkt SCHUNCK same mit Stichting Levende Talen (sectie Limburgs) en dialectvereniging Veldeke Heële en Umsjtrieëke.