Gedeelde gesjiedenis Euregio te beloestere via geluidskunstwirk

Ee geluidskunstwirk, bestoande oet ing kolleksie va gesjproake berichte, is ’t indrukwekkende resultaat va ee speciaal projekt in de Euregio. Dit projekt, dat Terra Mosana heisjt, besjtudeert de gesjiedenis va de Euregio (grofweg ’t gebied tusje Mèstrich, Luuk, Oake, Birringe, Jülich, Leopoldsburg en Tongere). Tijdens dit projekt zunt de dialecte, tale en maneere va sjpreake tusje ’t hede en ’t verlede in ee speciaal geluidskunstwirk gebungeld. Dit geluidskunstwirk presenteert ’t gezamelikke culturele erfgood va de Euregio.

Deelneamers va alle regio’s

Inwoners va de Euregio zunt afgelopen fibberwaar oetgenuuedidt um os de riekdom aa tale en dialecte die ze sjpreake te loate huure. Vöäle hent gehuur gegeave aan dizze oproop. Deelneamers hent in hun eege tale of dialecte zuvve zinne woa-in de vurgesjtelde gesjiedenis va de Euregio woar oetgebeeld vertaald, opgenoame en noa os gesjikt.

Geluidskunstwirk

Alle berichte die v’r ontvange hent, hent vur verwirkt in ee geluidskunstwirk. Dit geluidskunstwirk nimt os mit op ing meertalige rees durch de vöäle tale en dialecte die gesjproake weade in de Euregio. Ut lit zieë wievöäl dialecte en tale ongerdeel zunt van dit klee Europees grensgebeed. V’r wille via deze weag gikkeringe bedanke dea hat deelgenoame en d’rvuur gezurgd hat dat dit ee interessant en leavendig geluidskunstwirk is gewoade. ‘t Geluidskunstwirk is te beloestere via de Terra Mosana website. ‘t Geluidskunstwirk zal och te huure zieë in exposities, films, podcasts, etc.