Kinderversjes

(Mestreechs)

Kakkestolemeie

Kakkestolemeie
Kakkestolemeie
veer zaal ’t kinneke leie
vaan hei tot aon ’t brögkske
’t kinneke is e krökske
vaan ein twie drei
(twie kinder pakke ziech kruselings bij de han 
en drage ’n ander keend roond op ‘t “steulke”;
bij “ein twie drei” weurt ‘t gesjogkeld en weer
op de groond gezat)

Öpke döpke

Öpke döpke reubesöpke
Öpke döpke knol
Moojer heet e nieteköpke
Vaajer heet e krabbeköpke
Öpke döpke reubesöpke
Öpke döpke knol
(’t ierste keend lègk bij “öpke” zien voes op
taofel, ’t twiede keend zie vuuske dao bove-
op en zoe wijer; es ederein gewees is trèk
d’n oonderste zien voes trök um ze weer
bovenop te plaotse)

(Valkebergs)

Hop hop bajke

Hop hop,bajke
wiele wiele wajke
hop ..hop.. juuuuuuuuuuh.
(sjoat-versjke. bie juuuh weurt `t kieneke lekker
dooreingesjtoegkeld.)

Kiele kiele wenske

Kiele wiele wenske
hie höbste einen daalder
gank nao de mert
gel dich e keuke
gel dich e keifke
e sjtök van de lóng
veur de kranke jóng
e sjtök van de laever
veur de kranke waever
e sjtökske van `t penske
veur `t kiele wiele wenske.
(Pak de hand van `t kind en aai die bie edere
versjregel. Bie de lètste regel inins kietele!)