Nederlânds-Venrods Woordeboēk òp punt van verschiene

Dit jaor bestöt Veldeke Kring Venroj 50 jaor. ‘n Moj mement vur de uutgaaf van ‘n neej Venrods woordeboēk, már nòw ‘ândersum’; Nederlânds-Venrods. Dit Nederlânds-Venrodse woordeboēk is gâns gebázieërd òp ‘t welbekende Venrays Woordenboek uut 1998 van Willy Schols en Frits Linssen.

Tiejes ‘n fieësteleke leejevergadering (18 ápril 2023) en viēring van ‘t 50-jäöreg jubeleejum mit ònder ândere ‘n ‘Venroj Kwizz’ zal ‘t urste eksemplaor van ‘t Nederlânds-Venrods woordeboēk uutgerejkt werre.

Ândersum woordeboēk

Dit ‘ândersum’ woordeboēk mekt de Venrodse taal mieër toegánkelek, ok vur meense die ‘t Venrods minder máchteg zien, durdat de woorde vanuut ‘t Nederlânds òp te zūke zien. Daorbeej werre beej ieder Nederlânds woord duk verschejjene Venrodse weurd òpgevoērd, kòmpleet mit vurbeeldzinne hoe dees weurd gebruukt kunne werre.

Alle weurd uut ‘t Venrays Woordenboek van 1998 zien òpgevoērd, net as de weurd uut ‘n nog nie gepublesieërde ánvulling daoròp van Frits Linssen. Ok alle vervoeginge, mieërvowde, verklaenweurd en waerkwoordsvörme zien òpgenome.

De waerkwoordsvervoeginge stón ápárt veurien ien ‘n héndeg aoverzicht mit alle waerkweurd. Alles beején bevat dit woordeboēk òngevaer 30000 Nederlândse trefweurd. ‘t Is samegesteld dur Mariel van den Munckhof-Gommans en Ger van den Munckhof, die móndeláng án dit prejékt hebbe gewaerkt.

Bestelle

Ge kunt dees unieke uutgaaf nòw beej vurienschriēving bestelle. De pries ien de vurienschriēving is € 19,50 vur leeje van Veldeke (máksimaol 2 eksemplaore per lidmaotscháp) en € 22,50 vur nie-leeje. De vurienschriēving sluut òp 1 fibberwarie 2023. Ien de vreeje verkoeëp (bepaerkte òplaag), vanáf ápril 2023, zal de pries € 25,00 bedrage.

Ienschriēving en betaling mòt uterlek 1 fibberwarie 2023 beej òs binne zien. Mák ‘t totaalbedrag vur 1 fibberwarie 2023 aover nor raekeningnoemer NL52 RABO 0153971002 ten name van Veldeke Venray. Vermeld hiērbeej: XX(ántal) woordeboēk, òw ádres en e-mailádres. Vermelding van ádres en e-mailádres is aerg belángriek vur de bevestiging van òw bestelling en um òw wiejer òp de högt te hâlde!

Uutrejking van ‘t urste eksemplaor

Medio márt 2023 kriede van òs ‘n uutnuuëdeging vur de uutrejking van ‘t urste eksemplaor en de Groeëte Venroj Kwizz, waorbeej ge ok òw gerizzervieërde eksemplaor ien òntfengst kunt neme. Gerizzervieërde eksemplaore kunne trowwes allenneg òp dizzen aovend áfgeháld werre. Veldeke Venroj duut daor dan nog ‘n leuke áttensie beej weges ‘t 50-jäöreg bestaon! Hoe leuk is dat?!

Reejegieër ráp um dees unieke uutgaaf ien hând te kriēge. Weej wárdieëre ‘t as ge dit bericht daelt mit femilie, kámmeräöj en kennesse zódat ok zillie de kâns kriēge um dit woordeboēk te bemáchtege.

Bestuūr Veldeke Venroj
Colien Jacobs-van den Munckhof, vurzitter