Opvallende regionaal versjèlle in spreke vaan Limburgs binne de provincie

In Westelek Zuid Limburg mèt Mestreech en Sittard es groetse kerne, sprik 76% vloeiend Limburgs. Midde Limburg mèt Remund en Weert es kerne, deit dao wieneg veur oonder mèt 74%. Meh Oostelek Zuid Limburg, mèt Heerle en Kèrkraoj es groetste kerne, blijf daobij behuurlek achter mèt 54% en ouch Noord Limburg, mèt Venlo en Venray es kerne, scoort mèt 60% mer e klein bitsje beter.

Vaan de Oosteleke Mijnstreek is bekind tot d’n instroum van väöl nationaliteite tijdens de hoegtijdaog vaan de mijnindustrie tot ‘ne neergaank vaan de dialekte heet geleid. In Noord Limburgs späölt mesjiens de naobijheid vaan euverwegend Nederlands sprekend Braobant ’n rol vaan beteikenis. Meh opvallend blijf ‘t.

Grafisch zuut dat zoe droet:

Limburgs spreke nao regio

 

Eve opvallend is tot qua opleidingsnivo daan weer väöl minder versjèl is op te mèrke. Zoewel de lieger opgeleide (70%) es de middelbaar opgeleide (66%) es ouch de hoeger opgeleide (64%) spreke in miederheid vloeiend Limburgs. Dat bevesteg ’t beeld tot bij ’t spreke vaan Limburgs sociaal klasse väöl minder ‘ne bepaolende factor is es bij väöl ander dialekte ’t geval is.

Euveregens zeet 21% vaan de inwoeners vaan Limburg ’t Limburgs neet te spreke meh ’t wel te begriepe. Inkel ’n zier klein minderheid vaan 2% zeet de Limburgse taol én neet te spreke én neet te begriepe. Daomèt liekent ’t dèks gehuurde verwiet tot Limburgers door dialek te spreke váól andere boeteslete altans binne de provinciegrenze einegszins oontkrach te weure.