Symposium Literair Limburg tösse 1880-1940

Op zaoterdag 30 september 2023 organiseert de Commissie Literatuurgeschiedenis vaan ’t LGOG e symposium, boebij de literatuur in Limburg in ’t tiedvak 1880-1940 centraol steit. Es motto gelt: “Het echt Hollandsch geluid komt met mijn natuur niet overeen”, ‘nen titel dee oontliend is aon de bijdrage vaan Peter Winkels in de Geschiedenis van de Literatuur in Limburg  (GGL, 2016); ‘t symposium is daan ouch bedoeld es naobedach aon deze in 2021 gestorve lètterkundege, journalis, en lieraar, dee jaorelaank lid waor van eus commissie.

Zès sprekers zalle op 30 september hun leech laote sjijne euver sjrijvers en struiminge die mètbepaolend waore veur ’t tiedvak 1880-1940.

  1. Jean Frins zal de mörge opene mèt ‘ne lezing euver Frans Erens.
  2. Ludo Jongen sprik euver Pierre Kemp es verzameleer vaan volksverhaole.
  3. Lex van den Haterd vertèlt euver de Limburgse auteurs roond ’t tiedsjrif  De Gemeenschap.
    Lunchpoos
  4. Adri Gorissen besprik ’t Italië vaan Felix Rutten.
  5. Theo Schouw sjets ’t portrèt vaan Jacques Schreurs, hoofpersoen in zien recent versjene biografie.
  6. Marita Mathijsen slut de middag aof mèt ‘ne veurdrach ‘Lezen in Limburg rond 1900’.

Mèt ’t symposium wèlt de Commissie Literatuurgeschiedenis ’t werk doorzètte wat mèt de GGL begonne is. Tijdens ’n ieder bijeinkoms in 2019 stoonte nog levende Limburgse auteurs en hun visie op de provincie centraol. Noe weurt de sjienwerper geriech op ‘n ander meh ouch boetegewoen intrèssante periood in ’t lètterkundeg leve in Limburg. ’n Periood die zeker euvereinkomste meh veural ouch versjèlle liet zien mèt wat in datzelfde tiedvak in de res vaan Nederland gebäörde.

’t Symposium vint plaots in ‘t Limburgs Museum in Venlo en begint um 11.00 oor; inloup vaanaof 10.30 oor. Deilnummers betaole 17,50 euro entree (lunch en koffie/thee inbegrepe). Geer kint alle informatie euver ’t symposium trökleze op d’n evenemintepagina op de LGOG website. Insjrieve verlöp via ’t invölle vaan ’t aonmellingsformuleer en euversjrieve vaan ’t deilnaomegeld op de baankrekening vaan LGOG (te vinde op ’t formuleer). Geer kint ’t formuleer vinden via deze link.