‘t Gelök en Geliek vaan Limburg

De Limburger beriech euver ’n initiatief um Limburg in de Randstad mèt get mie bravour te prizzentere es dat tot noe touw gebrukelek is. Dat initiatief kump vaan Petra Stienen en Marcia Luyten, allebei sjrijfsters vaan succesvol beuk euver Limburg, de provincie boe-in ze zien opgegreujd meh die ze um versjèllende reie verlaote höbbe. ’t Weurt tied veur ’n ander geluid vaanoet Limburg, vinde ze en daorum organisere ze same mèt Limburgse oondernummers, politici en kunsteneers op 26 jannewarie in de Stadssjouwburg vaan Amsterdam ’ne “Limburg-aovend” oonder ‘t motto ‘t Gelök/geliek vaan Limburg. Dao wèlle zie Randstedelinge dudelek make tot Limburg mie is es ‘nen appendix vaan Holland, wat ze dao nogal ins sjijne te dinke. De Randstad is te väöl in ziechzelf gekierd en kin nog wel get liere vaan Limburg es ’t geit um ’t opbouwe vaan relaties mèt ander regio’s in binne- en boeteland.

Ein vaan de sprekers is gouverneur Theo Bovens dee al ieder in zien Nuijaorsspeech vaan ziech leet hure door te stèlle tot Limburg Nederland groeter en internationaler maak. Meh binne deen internationale contex maag “kortbij” neet vergete weurde en verdene de regionaal verhaole zjus mie aondach. En verhaole heet Limburg genóg te vertèlle. Noe nog zörge tot ze dao in Amsterdam nao wèlle luustere. ’t Is de bedoeling tot bij de Limburg aovend de Randstad ieder mèt fluwele hejse en mèt bókshejse weurt aongepak. Neet mèt de botte biel meh op ’n späölse en creatief meneer meh wel mèt de nudege euvertuigingskrach. Dat pas de Limburger ouch beter, vinde de initiatiefnumsters.