Veldeke Ieërespeld án Jacqueline van den Heuvel – van den Munckhof

Òp de jaorlekse leejevergadering van Veldeke Venroj van 26 márt 2019 naam òs aller Jacqueline van den Heuvel-van den Munckhof áfschejd as bestuūrslid. Zeej het ur aege hieël veul jaore mit hárt en ziel iengezet vur Veldeke en daor bedaanke weej ur dan ok gaer vur. Zeej kreeg hiērvur, dik verdiend, de gaolde ieërespeld van Veldeke Limburg òpgespeld dur vurzitter Christine van Basten-Boddin.

Jacqueline van den Heuvel-van den Munckhof is sindert 2001 bestuūrslid van Veldeke Venroj en het ‘n belángrieke beejdraag geleverd án de doelstellinge van de kring Venroj en ienderekt án Veldeke Limburg.

Veldeke Venroj het as hoofddoelstelling ‘t behâld van de streektaal en òntwikkelt dorrien steeds neeje iniesjatieve, heldt de volkskultuūr van vroeger zóveul meugelek ien ieëre már heldt ok de volkskultuūr van nòw goēd ien de gate um zoeë de kulterele aerfenis ien stând te hâlde.

Jacqueline is ’n belangrieke spil hierien vur Veldeke Venroj, dur:

 • al 16 jaor áktief te zien as bestuūrslid
 • ‘t orgenezieëre van dialektmisse mit de dorbeej huuërende waerkzámheeje zóas kontakte mit venrodse priesters, ‘t samestelle van ‘t misbuukske ien ‘t dialekt roondum ‘n bepóld thema, ‘t verzörge van de kore en ‘t versiere van de kaerk
 • ‘t mit orgenezieëre van ‘t make van de Kruudwis en de samewaerking mit de kerk hierien
 • ‘t ánlevere van verschejjene stukke vur d’n Hazegaerf (jaorleks mágezien van Veldeke Venroj) ien ’t venrods dialekt en ‘t aeges schriēve van allerlejse gedichte en verhale ien òs dialekt
 • mit-auteur van ‘t  Venrays Spreekwoordenboek (’n waerk van veul jaore)
 • ur mitwaerking án de Venrodse Aovenden mit aege geschreve vurdráchte ien ‘t dialekt
 • ‘t waekeleks uutdrage van òs dialekt ien beejénkòmste vur bewoeëners ien verzörgingshuūs
 • ‘t mit-orgenezieëre van Kringekontaktdage van Veldeke Limburg ien de preveens Limburg
 • mit-auteur gedichtebundel “Uut de bovveste laaj”
 • aktief te zien ien de dieëlname van Veldeke Venroj án de boekemernt
 • ‘t beheer van de òpslágruumte van Veldeke Venroj

…en nog veul mieer, teveul um op te noeme!

Jacqueline, van harte gefillesetieërd!