Veldeke Poëziepriês vör Francien Clijsters

De doeër Veldeke Wieërt uutgeschrieëve wédstriêd vör poëzie in dialect moge ve gerösj bezûndjer geslaagdj neume. In totaal woeërte 25 gedichte ingesteurdj. De SooS zoot op 1 juni bomvôl vör de finale-aovendj. E groeët aantal schriêvers droog eîge wêrk vuuër en det zörgdje vör ’n groeëte variatie aan poëzie.

Uuteindelik ging de hoeëfdpriês van € 250,- nao oeës Veldekelid Francien Clijsters uut Wieërt. Het és al jaore actief mét dialect bieëzig, o.a. binne oeëze eîge Schriêverskrînk Wieërter Lând. Wieter winnaars wore Guido Seerden uut Wieërt as 2e en Har Sniekers uut Thoeër as 3e. Voor prima muzikaal aafwisseling zörgdje Mieke en Petra Crins.

‘t Winnende gedich:

IN ’T MEMÊNT

Miene naam wétse nog
diene laeftiêd neet mieër
d’n dageliks rondje
veultj vreemdj

Ammèr dékker
zeen ich d’n twiêfel in dien ouge
as d’r weer e stökske ontbriktj

Ich vertél over vreuger
dich lachs en geneets
mer de herkinning és zeuk

Kieër op kieër zeesse
wi-j bli-j  se mét mich bés
desse neet mieër wist
wi-j êrg dich mich miszje

Blief nog effe heej
in ’t memênt
veurdesse veurgood
de vergaetelheîd in gli-jds

Francien Clijsters