Limburgdag Veldeke Kringen Echt en Belsj Limburg

De Veldekekringen aan weerszijde van de Maas organiseren op 19 april aanstaande een Limburgdag. Dit met ondersteuning van de gemeentebesturen van Maaseik en Echt-Susteren. Het gemeenschappelijk verleden – toen de beide LImburgen nog een provincie waren – is de aanleiding. Daaraan kwam een eind in 1839 door het Verdrag van Londen: de provincie Limburg werd opgedeeld. Belgisch Limburg met als hoofdstad Hasselt en Nederlands Limburg met Maastricht als hoofdstad. Maar ondanks die scheiding bleef er contact tussen overheid en burgers uit beide provincies. Ook de Veldekekring Belsj Limburg en Veldeke Kring Echt weten zich regelmatig te vinden. Daarbij zijn het gemeenschappelijke Limburgse dialect en culturele activiteiten een bindende factor.

Door de Pater Sangersbrug in Maaseik werd dat in deze regio ook gemakkelijk gemaakt . Die brug verbindt Maaseik met Roosteren, in de gemeente Echt-Susteren. Dat wordt uitgedrukt in het logo van een knoop midden op de brug met 2 handen die door een touw aan elkaar geknoopt zijn. Dit kleine monument is onthuld bij de naamgeving van de brug in 1999. Pater Wullem Sangers, geboren in Stevensweert, was een bekende Maaskanter, Kruisheer in Maaseik. Zijn leven lang heeft hij zich ingezet voor het bij elkaar houden van de streek aan beide kanten van de brug.

Presentatie aan de brug

Op zichzelf is 2023 geen bijzonder jaar in de context van de scheiding van de beide Limburgen. Maar de Veldekekringen Belsj en Echt zien de aanleiding in het feit dat er plannen zijn om de brug de komende jaren te vervangen. Naar aanleiding van dat gegeven is de Limburgdag 2023 georganiseerd. Met een blik naar het verleden maar zeker ook naar de toekomst. Er is een programma opgezet met Limburgs proza en poëzie aangevuld met muziek, dat aan beide kanten van de brug een invulling zal krijgen. Voor de opening in de Sint Catharinakerk in Maaseik en de afsluiting in het Gemeenschapshuis in Roosteren hebben leden van de kringen zich kunne opgeven. Ze worden vanaf 13.00 uur verwacht op de parkeerplaats tegenover de Roosterhoeve, Hoekstraat Roosteren. Van daaruit vertrekt een huifkar naar Maaseik. Opgave hiervoor is niet meer mogelijk want het maximum aantal is bereikt. De presentatie aan de brug zelf is wel vrij toegankelijk voor iedereen en vindt plaats van omstreeks 15.45 uur tot 16.45 uur op de kleine parkeerplaats aan de Roosterse kant van de brug. Met o.a. muziek, toespraak, voordracht en onthulling.