Nieuwe voorzitter Veldeke en route

De nieuwe voorzitter van Veldeke Limburg, Christine van Basten, gaat de komende maanden een Rondje Limburg maken. Dat wil zeggen dat ze een voor een alle lokale Veldeke kringen een bezoek gaat brengen. Om zichzelf voor te stellen maar vooral om te luisteren naar wat in de kringen leeft. De voorzitter wil graag weten waar de kringen mee bezig zijn en wat hun beweegt om zich voor de Limburgse taal in te zetten.

In een grote organisatie als Veldeke is de onderlinge communicatie tussen provinciaal bestuur en de lokale kringen van essentieel belang. Het provinciaal bestuur ziet het als zijn taak de kringen op alle mogelijke manieren te faciliteren. Om dat te kunnen doen, moet dat bestuur goed op de hoogte zijn van wat zich in de verschillende kringen afspeelt en waar behoefte aan is.

Luisteren en vragen

Dus de voorzitter komt naar de lokale kringen om te luisteren maar ze heeft ook wat vragen paraat waar ze graag een antwoord op wil krijgen. Een van die vragen zal zijn naar de gemeenschappelijkheid van de kringen  onderling en met het provinciaal bestuur in het bijzonder. Wat verbindt de kring uit Maastricht met die uit Venlo en die uit Echt enzovoort, ondanks alle verschillend die er in dialect en cultuur tussen die plaatsen mogen zijn.

We hopen dat de nieuwe voorzitter in alle kringen een warm onthaal tegemoet mag zien en dat de gesprekken tot een vruchtbaar resultaat mogen leiden. De voorzitter zal ons in ieder geval op de hoogte houden van haar rondgang en via website en Facebook verslag doen van haar ervaringen. Zo is zij niet de enige die er wat van leert. De voorzitter zal op haar ronde door de provincie vergezeld worden door Ron de Louw, de nieuwe secretaris van het provinciaal bestuur.