Oproep voor een dialect-enquête

Het gebeurt niet zo vaak dat ons Limburgs dialect onderwerp is van wetenschappelijke aandacht uit het buitenland. Maar nu krijgt Veldeke toch het verzoek uit Duitsland of we onze leden en andere geïnteresseerden willen oproepen om mee te doen aan een online enquête. Dat doen we graag want hoe meer inzicht er komt in de bijzonderheden van de taal die we elke dag spreken, des te beter is het voor de toekomst daarvan.

Daarom willen we u vragen mee te doen aan het onderzoek van Simone Busley van de Universiteit van Mainz met als titel: Das Anna und ihr Hund. De titel verraadt als min of meer waar de enquête over gaat: in sommige dialecten worden vrouwen en meisjes wel aangeduid met “het” in plaats van “ze” of “zij”. We weten dat ook in sommige dialecten van Limburg dat het geval is. Maar Simone wil graag vastleggen waar dat precies het geval is en waar niet.

Wilt u Simone helpen om dat te achterhalen, vul dan de enquête in die u kunt vinden door op onderstaande link te klikken. Het kost u hooguit een kwartiertje van uw tijd en het is nog leuk om te doen ook. De vragenlijst is in het Nederlands dus u hoeft geen Duits te schrijven. Let op: ook als u een dialect spreek waarin het aanduiden van een vrouw als “het” niet het geval is, kunt u toch meedoen: waar het niet gebeurt is even belangrijk om te weten als waar het wel gebeurt. Help de wetenschap van het dialect vooruit en doe mee! Succes ermee!

Naar de vragenlijst.