Opvallende regionale verschillen in Limburgs spreken binnen de provincie

In Westelijk Zuid Limburg, met Maastricht en Sittard als grootste kernen, spreekt 76% vloeiend Limburgs. Midden Limburg met Roermond en Weert als kernen, doet daar weinig voor onder met 74%. Maar Oostelijk Zuid Limburg, met Heerlen en Kerkrade als grootste kernen, blijft daarbij aanzienlijk achter met 54% en ook Noord Limburg, met Venlo en Venray als kernen, scoort met 60% maar ietsje beter.

Van de Oostelijk Mijnstreek is bekend dat de instroom van vele nationaliteiten tijdens de hoogtijdagen van de  mijnindustrie tot een neergang van de dialecten heeft geleid. In Noord Limburg speelt wellicht de nabijheid van overwegend Nederlands sprekend Brabant een rol van betekenis. Maar opvallend blijft het.

Grafisch weergegeven ziet dat er aldus uit:

Limburgs spreken naar regio

 

Even opvallend is dat er qua opleidingsniveau dan weer veel minder verschil is op te merken. Zowel de lager opgeleiden (70%) als de middelbaar opgeleiden (66%) als de hoger opgeleiden (64%) spreken in meerderheid vloeiend Limburgs. Het bevestigt het beeld dat bij het spreken van Limburgs sociale klasse veel minder een bepalende factor is dan bij veel andere dialecten het geval is.

Overigens zegt 21% van de inwoners van Limburg het Limburgs niet te spreken maar wel te begrijpen. Slechts een zeer kleine minderheid van 2% van de inwoners van Limburg zegt de Limburgse taal én niet te spreken én niet te begrijpen. Daarmee lijkt het vaak gehoorde verwijt dat Limburgers door dialect te spreken veel anderen buitensluiten althans binnen de provinciegrenzen toch enigszins ontkracht te worden.